Parafia Jastrzębie

21 Niedziela zwykła 23. 08. 2020 r.

22.08.2020, Jezus powiedział o św. Bartłomieju To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Praktykował w swoim życiu zasadę, że prawda nas wyzwali i mowa wasza niech będzie tak tak nie nie, bo wiedział że wszystko inne pochodzi od Złego. Wspominając tego Apostoła uczmy się prawości życia wolnego od hipokryzji i zakłamania. Skorzystajmy też z przywileju odpustu, który dziś można uzyskać w naszym kościele. Witamy wśród nas ks. kapelana Jego Świątobliwości ks. Władysława, który wygłosi kazanie i będzie celebrował sumę odpustową.

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

-           w poniedziałek święto św. Bartłomieja, Apostoła,

-           w środę uroczystość MB Częstochowskiej

-           w czwartek wspom. św. Moniki,

-           w piątek wspom. św. Augustyna,

-           w sobotę wspom. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

  Dziś w naszej parafii przeżywany odpust ku czci Patrona. Przyszłą

niedzielę w naszej diecezji będziemy przeżywać jako synodalną.

      Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do należytego przeżycia  uroczystości odpustowych. Przede wszystkim ks. Prałatowi Władysławowi   Szczerbie, kapłanom, p. kościelnemu, organiście i zespołowi Pogórzanie,  LSO i DSM, psałterzystkom, strojącym kościół, niosącym feretrony i   chorągwie oraz baldachim; dzieciom pierwszokomunijnym i sypiącym  kwiaty i wszystkim którzy przybyli do naszej świątyni.

         Przypominamy, że katecheza przedmałżeńska, czyli tzw. kurs będzie w  naszej parafii we wrześniu. Konferencje będą wygłaszane w piątki i soboty  o godz. 19.00. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 r. życia.

Szczegółowy plan znajduje się w gablocie.

   Dziękujemy za składkę na parafię, która wyniosła 2870 zł i na Liban

2587 zł.

    Zachęcamy do nabywania  i czytania prasy katolickiej.

 

Umocnieni udziałem w Eucharystii  i obdarzeni łaską

odpustu idźmy z Bożym Błogosławieństwem w nowy

tydzień…

 

Drodzy  Bracia  i Siostry !!!

 

Minął  rok proboszczowania  Ks.dr  Stanisława  Gąsiora i  rok  mojej emerytury. Serdeczne  dzięki  ks. Proboszczowi  za okazywaną zyczliwość  i  troskę,  także ks. Katechecie  Ks. mgr lic Piotrowi Pietrucha  , a szczególnie Wam za dobroć , serdeczość,  uśmiech, a zwłaszcza teraz za pamięć  w modlitwie.    Niech  Bóg  za  wszystko  Wam  błogosławi .

 

                                                          Ks.  St.  Pazdan