Parafia Jastrzębie

20 Niedziela zwykła 16. 08. 2020 r.

20.08.2020, Bóg wzywa nas do zachowania Jego prawa i czynienia sprawiedliwości, gdyż w ten sposób może nas zbawiać. Święcenie dnia świętego przez powstrzymanie się od prac niekoniecznych i udział we Mszy św. to znaki zachowania przymierza, które zawarliśmy w czasie chrztu świętego. Świątynia jest domem modlitwy, dlatego gromadźmy się w niej chętnie i często - nie tylko w niedziele.

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

-           w poniedziałek wspom św. Jacka, prezb.,

-           w czwartek wspom. św. Bernarda, opata i dokt. Kośc.,

-           w piątek wspom. św. Piusa X pap.,

-           w sobotę wspom. NMP- Królowej.

          W przyszłą niedzielę w naszej parafii będzie odpust ku czci św.

Bartłomieja Apostoła. Uroczysta suma będzie o godz. 11.00, którą będzie

celebrował ks. Prałat Władysław Szczerba. Prosimy o przygotowanie

parafii na tę uroczystość tak, jak w ubiegłą niedzielę.

 .         Katecheza przedmałżeńska, czyli tzw. kurs będzie w naszej parafii

we wrześniu. Konferencje będą wygłaszane w piątki i soboty o godz.

19.00. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 r. życia.

Szczegóły będą wywieszone w gablocie.

 .         Przypominamy, że w gablocie znajdują się listy Mszy Św., które są w tym  miesiącu odprawiane poza parafią.

 .         Zachęcamy owocnego udziału we Mszy św. To ma miejsce gdy jesteśmy  w kościele - widzimy i słyszymy celebransa. Stanie na zewnątrz bez uzasadnionej i poważnej przyczyny oraz narażanie się na rozproszenia podczas, gdy jest miejsce w świątyni - obraża Boga i jest grzechem. Tym  bardziej gdy w czasie Mszy św. się rozmawia i innym utrudnia skupienie.

 .         W sobotę nie będzie Mszy św. o 7.00, ponieważ na zrazie jest na parafii   jeden ksiądz, a o godz. 13.00 będzie ślub.

         Dziś przed kościołem jest zbiórka na Liban.

         Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.