Parafia Jastrzębie

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej – . Boże Ciało 11 .VI. 2020r.

10.06.2020, Dzisiaj, w uroczystość Bożego Ciała, Bóg przychodzi do człowieka, aby dać mu siebie, aby nakarmić go pokarmem, który daje życie wieczne. Wychodzi także na ulice naszych miast i wiosek, bo pragnie nam błogosławić i być razem nami: w naszych rodzinach, w zakładach pracy, w szkołach, w naszych słowach i w życiu. Otwórzmy zatem podczas tej Mszy św. nasze serca na Jego słowo i prośmy, aby Ciało Chrystusa, które przyjmujemy, umacniało nas we wzajemnej miłości.. Niech dzisiejsza uroczysta Eucharystia ożywi w nas wiarę i niech rozpali nasze serca miłością, abyśmy z odwagą świadczyli o tym wielkim sakramencie miłości. Ofiarą zaś przyjdźmy z pomocą wszystkim chorym .

Dzisiaj  w uroczystej  procesji  do  czterech  ołtarzy uwielbiamy  Najświętsze  Ciało i  Krew  Chrystusa  .Dziękując  P Jezusowi za  obecność  wśród  nas  prośmy gorąco o błogosławieństwo dla  naszych  pól  domów  i miejsc  pracy  .

 

Bóg  zapłać  za troskę  o piękne  ołtarze  i wspaniale  ich wykonanie i tak  wiele kwiatów   

            / Bóg   zapłać  wszystkim  za  udział  w procesji  :  wszystkim  niosącym baldachim  obrazy, różaniec , sztandary  , dzieciom niosącym  poduszki ,  sypiącym kwiatki pocztom  sztandarowym  szkolnym     /  

 Jutro  rozpoczyna  się oktawa  Bożego  Ciała  - procesje rano i wieczór  o godz. 7,00  i 18.00.  

 

 Zbierana dzisiaj  składka   przeznaczona jest na działalność hospicjów - domowych i stacjonarnych działających na terenie diecezji tarnowskiej.  

 

Niedziela przyszła jest też w oktawie  Bożego Ciała  więc   procesja  będdzie o godz. 11.00   Kościele parafialnym  

Trwa  nabożeństwo czerwcowe   zapraszamy  na godz. 18.00  każdego  dnia .

Polecamy  dzisiaj  nasze  Gazety  Katolickie z ciekawymi  artykułami