Parafia Jastrzębie

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 5.IV. 2020 r.

04.04.2020, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Niestety ten sam tłum zaledwie parę dni później domagał się Jego śmierci... Jakże niestały bywa człowiek, który potrafi jednego dnia przy kratkach konfesjonału zapewniać o swej poprawie, a drugiego popełniać te same grzechy, z których się spowiadał. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy skłonni do zła, ale Bóg daje nam moc. Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywać nadchodzący tydzień

UWAGA !!!

TRIDUUM PASCHALNE  BEZ
 
UDZIAŁU     LUDU !!!

 

ZGODNIE   Z DEKRETEM  J.E  KS. BP. ORDYNARIUSZA 

Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub osób życia konsekrowanego,nie należy dopuszczać dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między siebie przewidziane czynności liturgiczne.

PROSIMY  WIĘC  POZOSTAĆ

KONIECZNIE 

W DOMU I  SKORZYSTAĆ  Z

TELEWIZYJNYCH  TRANSMISJI I

UCZYNIĆ SWÓJ DOM - DOMEM 

MODLITWY  CZYLI  KOŚCIOŁEM

 

RODZINNE NABOŻEŃSTWO POKUTNE  Wielka  Środa

O ustalonej porze wszyscy stoją wokół stołu lub przed domowym ołtarzykiem.

Można zapalić świecę, wówczas prowadzący modlitwę mówi:

Prowadzący .    Światło Chrystusa.

Wszyscy .   Bogu niech będą dzięki.

Na początek   zaśpiewać lub odtworzyć z płyty  Jezu Chryste Panie miły, Któryś za nas  

 Modlitwa:

P. Przyjdź Duchu Święty, oświeć nasze umysły, byśmy poznali nasze grzechy. Wzbudź w naszych sercach żal i spraw, byśmy szczerze dążyli do poprawy.

Potem wszyscy wykonują znak krzyża na sobie, mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

                P. Panie Jezu, tego wieczoru gromadzimy się wspólnie w naszym domu na rodzinnej modlitwie. Ma to być nasze nabożeństwo pokutne.   Chcemy pojednać się z Tobą i między sobą. Wiemy, że w tym ostatnim czasie nie wszystko było dobre w naszym życiu.  

Jest to wyjątkowy dzień. Troska o zdrowie nasze, naszych bliskich i innych ludzi sprawiła, że w tym roku nie możemy jak zwykle przystąpić do spowiedzi na święta. I bardzo nam tego brakuje. Ale wiemy, że Ty nas kochasz i nie opuszczasz. Nawet więcej, robisz wszystko, byśmy stale się nawracali i nie tracili wiary w Twoją pomoc.

Dlatego wspólnie chcemy się modlić.. Chcemy poznać nasze grzechy i szczerze za nie żałować. Chcemy żałować z miłości do Ciebie  Kochamy Cię i chcemy z oczyszczoną duszą przeżywać te najbliższe dni i święta Wielkanocne.

 

RACHUNEK SUMIENIA   I   POJEDNANIE RODZINNE

Teraz uklęknijmy i w chwili ciszy przypominamy sobie nasze   grzechy,  

P. Panie Boże,   prosimy Cię , zmiłuj się nad nami:  Powtarzamy: zmiłuj się nad nami

Następujące wezwania może odmówić   prowadzący modlitwę albo ktoś inny  

 

 Często nie postępowaliśmy tak, jak przystoi Twoim dzieciom, dlatego prosimy cię…

 Nie zawsze stawialiśmy Ciebie na pierwszym miejscu, dlatego prosimy cię…

 Nasze intencje i myśli nie zawsze były właściwe i czyste, dlatego prosimy cię…

 Sprawialiśmy przykrości naszym rodzicom i nauczycielom, dlatego prosimy cię…

 W domu (w szkole, w przedszkolu, w pracy) byliśmy leniwi i nie chcieliśmy pomagać rodzicom (naszemu, rodzeństwu, innym dzieciom, innym ludziom), dlatego prosimy cię…

 Żyliśmy w niezgodzie i źle mówiliśmy wzajemnie o sobie, dlatego prosimy cię…

 Byliśmy zarozumiali i kłamaliśmy, dlatego prosimy cię

 Brakowało nam cierpliwości do siebie nawzajem, dlatego prosimy cię…

 Zaniedbywaliśmy naszą modlitwę rodzinną i osobistą, dlatego prosimy cię…

 Zaniedbywaliśmy sposobność czynienia dobrze, dlatego prosimy cię…

 

 Teraz  znakiem przeproszenia ze strony dzieci będzie  ucałowanie ręki matki, ojca, babci czy dziadka, a ze strony rodziców czy dziadków przytulenie dziecka do serca. Niech zawsze jednak wybrzmi słowo „przepraszam”.

AKT    POKUTNY

. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:  (bijąc się w piersi) moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga nasze-go.  

 

P. Panie Boże, Ty wszystko wiesz. Znasz naszą szczerą wolę służenia lepiej Tobie, naszym bliskim i naszym braciom. Wejrzyj na nas i wysłuchaj nasze błagania.

Powtarzamy: Wysłuchaj nas, Panie.

 Prosimy Cię, udziel nam łaski prawdziwego nawrócenia.

 Prosimy Cię, wzbudź w nas ducha pokuty i umocnij nasze postanowienia.

 Prosimy Cię, odpuść nam grzechy i przebacz nasze zaniedbania.

 Prosimy Cię, napełnij serca nasze duchem ufności i wielkoduszności.

 Prosimy Cię, uczyń nas wiernymi uczniami Twego Syna i żywymi członkami Jego Kościoła.

 

WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO

P. A teraz niech każdy w swoich myślach powtarza następującą modlitwę, która wyraża żal  

 

Panie, mój Boże, z całego serca żałuję z powodu moich grzechów. Żałuję, że tak łatwo poddawałem się pokusom szatańskim. Ale jeszcze bardziej żałuję, dlatego że obraziłem Ciebie, Nieskończoną Dobroć. Żałuje tego z całego serca, bo wiem, że tylko Ty jesteś godzien być kochanym ponad wszystko. Panie, mój Boże, , postanawiam już więcej nie grzeszyć i uciekać od wszelkiej okazji do grzechu.  Postanawiam także jak najszybciej, kiedy to tylko będzie możliwe, przystąpić do spowiedzi i wyznać   moje grzechy.

P. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

W. Amen.

P. Odmówmy modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus,

              Ojcze nasz…

 

KOMUNIA DUCHOWA

Można  zaśpiewać  pieśń eucharystyczną (np. Pan Jezus już się zbliża, Panie dobry jak chleb

 

Modlitwa

Panie Jezu, przyjdź do mnie i wejdź do mojego serca. Pomóż mi kochać, tak jak Ty kochałeś innych. Pomóż mi czynić tylko dobre rzeczy, a unikać złych, bo bardzo Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Warto, aby rodzice pobłogosławili swoje dzieci. Ojciec i matka mogą czytać wspólnie następująca modlitwę:

Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę miłości.

Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.

ZAKOŃCZENIE

Następnie wszyscy wykonują znak krzyża na sobie. Można przy tym wypowiedzieć następujące słowa:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego.

W. Amen.

 

 

Dzisiejsza Niedziela Palmowa    wprowadza  nas  w  wyjątkowy okres  w  całym  roku - Czas   Wielkiego   Tygodnia.  

W zaistniałej sytuacji zgodnie z dekretem Ks. Biskupa nie ma poświęcenia palm.   Zechciejmy   własnoręcznie przygotować palmy  w naszych domach w gronie rodzinnym, umieszczając  je na stole – ołtarzyku by  była okazją do wspólnej modlitwy i katechezy. Potraktujmy ją jak znak nadziei i rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia.

             Od poniedziałku do środy włącznie będzie o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja z możliwością spowiedź , bacząc aby w kościele jednocześnie przebywało nie więcej niż 5 osób.

          Ksiądz Biskup Diecezjalny wzywa wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej.   Oraz by  w Wielką środę wieczorem w swoich domach przeżywać  rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał, który jest  na stronie naszej diecezji: diecezja.tarnow.pl  i naszej parafialnej - poniżej . Zachęcamy też do skorzystania z transmitowanych przez RDN i w Internecie  rekolekcji, głoszonych przez Ks. Bpa Leszka Leszkiewicza w Tarnowskiej Katedrze: dzisiaj o 10.30 a w poniedziałek, wtorek i środę o 18.00, aby w ten sposób przygotować się na przeżycie Triduum Paschalnego.

Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna  się   Triduum Paschalne  które  w tym roku, zgodnie z Dekretem Biskupa Tarnowskiego, którego pełny tekst zamieszczony jest na stronie internetowej, „wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą, (wyłącznie spośród osób pełnoletnich)”.Więc - zaplanujmy  już  dzisiaj  jak w obecnej  sytuacji przeżyjemy te w wielkie wydarzenia  tygodnia.

                                WIELKI  CZWARTEK :

Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Rano  nie  ma   Mszy   św. , zaś o 18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej koncelebrowana, której rozpoczęcie oznajmi bicie dzwonów. Starajmy się pozostać w tej godzinie w duchowej łączności ze sprawowanym w kościele misterium Wieczerzy Pańskiej. Podczas tej Mszy Św. zostaną odprawione także zamówione  intencje. Nie będzie tradycyjnej Ciemnicy.

WIELKI  PIĄTEK:

Pamiątka Męki i Śmierci P. Jezusa    obowiązuje post ścisły i abstynencja. Abstynencja  - to powstrzymanie  się od pokarmów mięsnych obowiązuje  wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia, aż do śmierci . Post ścisły to trzy posiłki: raz do  sytości, a dwa razy lekko  i  obowiązuje  wszystkich od 18 do 60 roku życia . Nie ma dyspensy .Do abstynencji  i postu Kościół zachęca także w Wielką Sobotę  

       

 W wielki Piątek nie ma Mszy św.  o godz. 18:00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. W centralnym miejscu należy w swoich domach  wyeksponować wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego , niech on nam towarzyszy przez cały dzień szczególnie podczas transmisji nabożeństwa.

          Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcamy  do  odprawienia w domu drogi  krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej bo nie będzie też przeniesienia  P. Jezusa do  grobu                                              W  Wielki  Piątek zrezygnujmy  z  niepotrzebnych  zajęć  i   trwajmy przy P. Jezusie 

WIELKA  SOBOTA :

Mimo tego, że w tym roku nie może się odbyć tradycyjne święcenie pokarmów na stół wielkanocny i wody święconej  . Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym   Niech wspólna modlitwa przed wielkanocnym śniadaniem uświęci posiłek na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa.

              Wigilia Paschalna rozpocznie się o `18.00 a znakiem jej rozpoczęcia będzie bicie dzwonów, podobnie jak w Wielki Czwartek. Zapraszamy do duchowej łączności ze sprawowanymi w kościele obrzędami Wigilii Wielkanocnej.  

 NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ponieważ w tym roku nie ma możliwości odprawienia procesji rezurekcyjnej, dlatego o 6.30, gdy zwyczajnie się rozpoczynała, nastąpi obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa ,a bicie kościelnych dzwonów będzie dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości. Po obrzędzie Msza Św.

Ponieważ każdy  Katolik   w te Wielkie Dni naszej wiary  przyjmował  Komunię św.  dlatego prosimy o przyjmowanie  Komunii św. duchowej  .

         Trzeba najpierw wzbudzić  sobie żal doskonały , który  odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”  Dojrzały chrześcijanin powinien każdego dnia przed snem wzbudzić sobie taki  akt żalu doskonałego, nawet odczuwając tylko grzechy lekkie, aby z czystym i spokojnym sumieniem iść do snu. Tym bardziej w obecnym czasie epidemii i ograniczonej możliwości przemieszczania się korzystajmy z daru łaski przez akt żalu doskonałego.  Dalej trzeba odmówić  modlitwę  pragnienia własną  lub podobną Wierzę   Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca!   Przyjdź do serca mojego,  , oddaję Ci się cały(a. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

 

W gablocie znajdują się Msze Św., które w najbliższym czasie zostały lub zostaną  odprawione poza parafią.

W ciągu tygodnia przychodząc do kościoła można nabyć baranka, paschalik, a dziś w zakrystii prasę katolicką.

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Władysław Kazimierz Jaszczur lat. 67. Plećmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu   Dobry Jezu...

 

Drodzy Parafianie! Nie traćmy nadziei, trwajmy mocno przy Bogu i Maryi.

Wspierajmy się duchowo, otwierajmy szczerze na moc Ducha Świętego, aby doświadczać w sercu mocy łaski, pokoju i siły na przetrwanie trudnego czasu epidemii.      

           Na głębokie przeżycie paschalnej tajemnicy Chrystusa, który dla naszego zbawienia podjął mękę i umarł na krzyżu, przyjmijmy błogosławieństwo.

MODLITWA RODZINNA na niedzielę Palmową

 

 O ustalonej porze wszyscy stoją wokół stołu lub przed domowym ołtarzykiem, trzymając w rękach przygotowane palmy lub gałązki.

 

P. Światło Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.

Na początek zaproście Ducha Świętego do tego spotkania w Słowie Bożym i modlitwie

 

P. Duchu Święty, który oświecasz nasze serca i nasze umysły dodaj nam ochoty i zdolności, aby nauka zawarta w Twoim Słowie, była dla nas pożyteczna w życiu doczesnym i wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

P.    Panie Jezu, pragniemy Cię teraz zaprosić do naszego domu. Przez Wielki Post modliliśmy się tak jak umiemy. Podjęliśmy różne wyrzeczenia, umartwienia i dobre uczynki, bo chcieliśmy dobrze przygotować się do Świąt. Nie sądziliśmy, że dzisiaj – w Niedzielę Palmową – nie będziemy mogli pójść do kościoła, aby tam poświecić palmy. Dlatego teraz trzymamy je w naszych rękach, bo chcemy Cię  przywitać, jak kiedyś tłumy w Jerozolimie, kiedy wjeżdżałeś do tego miasta na osiołku. Prosimy Cię pobłogosław naszą rodzinę i umocnij naszą wiarę w to, że Ty jesteś Królem naszego życia.

Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

P. Panie, zmiłuj się nad nami.

W. Panie, zmiłuj się nad nami.

P. Chryste, zmiłuj się nad nami.

W. Chryste, zmiłuj się nad nami.

P. Panie, zmiłuj się nad nami.

W. Panie, zmiłuj się nad nami.

Można zaśpiewać jakąś pieśń wielkopostną (albo nawet odtworzyć ją z płyty lub z kanału YouTube i słuchać słów, które będą nastrajać do modlitwy), np. Rozmyślajmy dziś,

 

 Teraz niech wszyscy uklękną.

P. Przeprośmy teraz Pana Jezusa za zło, które wkra-da się do naszego domu i naszego życia. Będziemy powtarzać:

Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Za wszystkie zaniedbane modlitwy rodzinne.

Za wszystkie domowe kłótnie.

Za zaniedbanie naszych domowych obowiązków.

Za niedocenianie pracy innych domowników.

                P. Prośmy teraz o to, czego najbardziej potrzebuje-my. Będziemy powtarzać:

Prosimy Cię, Panie Jezu.

O siłę do trwania przy Tobie w trudnościach.

O to, abyśmy umieli zrobić miejsce dla Ciebie w naszej rodzinie.

O zdrowie dla nas wszystkich i naszych bliskich (można wymienić konkretne osoby)

O zapewnienie nam środków koniecznych do godnego życia.

O miłość i życzliwość w naszej rodzinie.

 W chwili ciszy zastanówcie się, o co jeszcze chcecie prosić Pana Jezusa  

P. A teraz podziękujmy Panu Jezusowi za to, co dla nas robi. Będziemy powtarzać:

Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Za to, że mogliśmy się wspólnie spotkać na tej modlitwie.

Za to, że mogliśmy dzisiaj wspomnieć Twój wjazd do Jerozolimy, mimo że nie mogliśmy być w kościele.

Za to, że przychodzisz do nas w Komunii ducho-wej.

Za całą naszą rodzinę, za tych obecnych na tej modlitwie, jaki i nieobecnych.

Za zdrowie.

Za wszystkie wspólne posiłki.

Za każdą chwilę spędzoną razem.

Za wszystkie nasze talenty.

 

P. Podnieśmy  teraz nasze palmy (gałązki) i odmówmy wspólnie modlitwę, której nas nauczył Pan Jezus (albo jeden dziesiątek różańca):

Ojcze nasz…

P. Panie Jezu, z palmami (z gałązkami) w rękach, tak jak mieszkańcy Jerozolimy, uczciliśmy dzisiaj w naszym domu Twoje zwycięstwo i twój piękny wjazd do Świętego Miasta. Pomnóż naszą wiarę, wysłuchaj naszych próśb w tym trudnym czasie epidemii. Pomóż chorym i tym którzy się nimi opiekują. A nam, naszej rodzinie daj pokój i Twoją pomoc, abyśmy wydawali dobre owoce przez to wszystko, co na co dzień robimy.

 

KOMUNIA DUCHOWA

Możecie także przyjąć Komunię duchową. Czyńcie to ze spoko-jem. Czytajcie powoli modlitwy, myśląc z utęsknieniem o kościele i tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus.  

Propozycja dla dzieci:

 Panie Jezu, przyjdź do mnie i wejdź do mojego ser-duszka. Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochałeś innych. Pomóż mi czynić tylko dobre rzeczy, a unikać złych, bo bardzo Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Amen.

Propozycja dla dorosłych:

Panie Jezu wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Ciebie całą moją duszą.

Ponieważ teraz nie mogę cię przyjąć w Komunii sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę Cię, to Ty przyjdź teraz duchowo do mojego serca.  

Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Twojego Syna jako wynagrodzenie za moje grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym i w intencjach Kościoła Świętego. Amen.  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO   DZIECI

Rodzice mogą też pobłogosławić swoje dzieci. Ojciec i matka mogą czytać wspólnie następująca modlitwę:

Boże Ojcze, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę miłości.

Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Teraz rodzice kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci.

ZAKOŃCZENIE

Następnie wszyscy wykonują znak krzyża na sobie. Można przy tym powiedzieć następujące słowa:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i zaprowadzi do życia wiecznego.

W. Amen.