Parafia Jastrzębie

5 Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

28.03.2020, Dzisiejsza, piąta już niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna szczególny czas rozmyślania nad męką Pańską, co wyraża symbolika zasłoniętych krzyży. Chcemy bowiem z Jezusem krok po kroku przejść ostatnią drogę - aż do zmartwychwstania. Każda Msza Święta daje nam ku temu najlepszą okazję, stąd też z gorliwością i w skupieniu starajmy się rozważyć wszystko to, co niewinny Baranek musiał wycierpieć za nasze grzechy. Módlmy się za dotkniętych epidemią i za V Synod tarnowski.

 

Msze święte odbywają się, przy udziale nie więcej niż 5 osób zamawiających intencje.
 

Zawierzenie tarnowskiej diecezji Matce Bożej

Biskup tarnowski Andrzej Jeż dokona

zawierzenia diecezji Matce Bożej

W piątek 3 kwietnia 2020 r. Biskup tarnowski Andrzej Jeż dokona przed łaskami słynącą Pietą w Katedrze tarnowskiej aktu zawierzenia diecezji Matce Bożej. Będzie to miało miejsce po modlitwie Różańcowej o godz. 20.30.

Zapraszamy wszystkich diecezjan do udziału w tym wydarzeniu za pośrednictwem transmisji

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

– prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński “Notitiae” 37 (2001) 190-194).

– w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe (Święta Kongregacja Soboru, “Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 (AAS 59 (1967), s. 229-230.])

– dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

– zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) (por. Breviarium Fidei (2002), nr 296), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.
 
 
 

Bardzo prosimy o stosowanie się do wszystkich wytycznych odnośnie do uczestnictwa w nabożeństwach, PAMIETAJMY O MAKSYMALNIE 5 OSOBACH, które mogą być jednocześnie w kościele . Dlatego prosimy, aby pozostać w domach i łączyć się poprzez transmisje internetowe czy telewizyjne

          Przeżywamy w naszej diecezji niedzielę synodalną. Przyszła niedziela będzie  palmową. Niestety trwa epidemia  , dlatego nie  będzie w   tygodniu w piątek Dróg Krzyżowych oraz  dziś Gorzkich Żali, a  w przyszłą niedzielę nie będzie procesji i poświęcenia  palm .. Zachęcamy, aby mimo tego, że nie będziemy fizycznie uczestniczyć w niedzieli palmowej   palmę w domu  postawić na stole podczas transmisji, niech ona będzie takim widzialnym znakiem   rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia.

Nawiedzenie Kościoła możliwe codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 18.00, w niedzielę od 8.00 do 17.00   podczas nawiedzenia należy zachować wytyczne co do ilości osób na modlitwie (maksymalnie 5 osób).

Osoby pragnące skorzystać z sakramentalnej spowiedzi, prosimy o indywidualny kontakt z Kapłanami  i umówienie się na indywidualną spowiedź, przy zachowanie wszelkich środków ostrożności, pod numerem   14 6512 017

Każdego dnia o godz. 17.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu z możliwością pojednania się z Bogiem przez sakrament pokuty, a w pierwszy piątek o godz. 17.00.

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota kwietnia.

          Przez cały tydzień można będzie nabyć w dni powszednie paschaliki i baranki

Caritas w kościele wrzucając 5 zł. do skarbonki dla chorych w parafii.

Do piątku można jeszcze w sklepie w  Centrum złożyć dary do kosza dlabiednych w naszej parafii. Prosimy składać długotrwałe produkty żywnościowe.

 Od jutra Msze św. wieczorne w kościele parafialnym będą o godz. 18.00. bo nastąpiła  zmiana czasu

          W gablocie znajdują się Msze Św., które w najbliższym czasie  zostaną odprawione poza parafią.

 W pierwszą sobotę miesiąca nie będzie różańca pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

Zapraszamy do duchowej łączności na modlitwie różańcowej transmitowanej w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godz. 20.30 (codziennie) w intencji zakażonych koronawirusem, nimi się opiekujących, a także o zatrzymanie epidemii.

Przypominamy również, że codziennie o 21.00 w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz transmitowany jest Apel Jasnogórski.

W tym trudnym czasie otoczmy potrzebujących wspólną i wytrwałą modlitwą.

Zachęcam serdecznie do wspólnej modlitwy w gronie rodzinnym, a także do odmawiania modlitwy różańcowej każdego dnia o godz. 20.30 w intencji ustąpienia epidemii i z prośbą o zdrowie.

Uczestnicząc w nabożeństwach przez środki społecznego przekazu należy przyjmować postawy takie, jak w kościele. Te postawy to postawa stojąca, klęcząca lub siedząca. Odpowiadamy na wezwania kapłana tak jak w kościele. Nie możemy wykonywać wtedy innych czynności. Powinniśmy uczestniczyć we Mszy św. w odświętnym stroju nawet w domu. Komunię św. przyjmujmy w sposób duchowy.

 

6. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o potrzebne łaski dla nas, naszej Ojczyzny i świata całego o ustanie pandemii koronawirusa

 

 Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Małego Gościa,Idziemy, Miłujcie się, Niedzieli.

 W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł dowieczności śp. Bogusław Baniak lat. 53. Polećmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu...