Parafia Jastrzębie

IV . Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

21.03.2020, „Nie tak widzą ludzie, jak widzi Bóg" - te słowa usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu . Przychodząc do kościoła na Mszę Świętą nie możemy poprzestać na tym, co widzą oczy, bo w rzeczywistości począwszy od znaku krzyża świętego uczynionego na rozpoczęcie liturgii, niebo jest otwarte i na ołtarz zstępuje sam Jezus udzielając obfitości swoich łask . Za chwilę uobecni się ofiara krzyża. Postarajmy się choć przez chwilę popatrzeć na Mszę Świętą oczami Boga.
Msze święte odbywają się, przy udziale nie więcej niż 5 osób zamawiających intencje.
 

2020-03-27 – Praktyka Pierwszych Piatków Miesiąca

Zbliża się kolejny Pierwszy Piątek Miesiąca (3 kwietnia) i wielu rodziców, których dzieci uczestniczą w Pierwszych Piątkach Miesiąca prosi o wyjaśnienie, co robić, jeśli w najbliższy pierwszy piątek dziecko ze zrozumiałych względów opuści nabożeństwo w kościele? Czy dzieci będą musiały „od nowa” rozpoczynać dziewięciomiesięczny cykl nabożeństw?

Odpowiedź brzmi: nie. Opuszczenie pierwszego piątku w aktualnej sytuacji nie jest zaniedbaniem! Gdy tylko minie czas pandemii i znowu będzie można uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, wtedy będzie można kontynuować nabożeństwo bez konieczności rozpoczynania go na nowo. Oczywiście, zachęcam do nierezygnowania z udziału w tym szczególnym nabożeństwie nawet po „zgromadzeniu” Dziewięciu Pierwszych Piątków Miesiąca.

Serdecznie zachęcam do praktyki wzbudzania sobie aktu żalu doskonałego (żal za grzechy z miłości do Boga), Komunii duchowej, modlitwy w domu, zwłaszcza z całą rodziną, w tym do wspólnego odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej, oglądania „transmisji na żywo” nabożeństw kościelnych.

ks. dr Tomasz Lelito

 

        UWAGA     B ARDZO  WAŻNE  !!!!!!

 

Drodzy Parafianie !!!!!

 

Zgodnie z dekretem księdza Biskupa z dnia 24.03.2020 w związku ze stanem epidemii jesteśmy zobowiązani poinformować Was, że:

   ! ! ! Msze Święte odbywają się z udziałem MAX 5 osób ! ! !

Drodzy Parafianie, Drodzy Wierni!

1.Zgodnie z najnowszymi wytycznymi W MSZACH ŚW. MOŻE UCZESTNICZYĆ MAX. 5 OSÓB (z rodziny i z  zamawiających  intencję mszalną PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PROBOSZCZOWI)

Prosimy o zrozumienie i pozostanie w domach.

 1.  Msze Święte odbywają się według stałego porządku. A więc tak w Kościele Parafialnym jak i w Kościołach Pomocniczych. Może w nich jednak uczestniczyć maksymalnie 5 osób – najbliższa rodzina oraz osoba zamawiająca intencję.

 

 1. Spowiedź sakramentalna jest możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z duszpasterzami pod numerem + 14 651 20 17, Biskup przypomina, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 2. Obrzędy pogrzebu ograniczone są do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny,  w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w kaplicy cmentarnej. Mszę żałobną z udziałem 5 osób z najbliższej rodziny bez ciała zmarłego można odprawić w dniu pogrzebu lub po ustaniu epidemii. Intencje za zmarłą osobę prosimy składać na ręce najbliższej rodziny.

 

 1. Przed świętami nie udamy się do chorych z posługą sakramentalną, tak jak było to zapowiadane w ostatnią niedzielę. Ta posługa jest możliwa tylko i wyłącznie w niebezpieczeństwie śmierci. W tej sytuacji prosimy o kontakt z parafią.

 

 1. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy, prosimy nas o tym poinformować.

 

 

 1. W tych trudnych dniach łączymy się z Wami duchowo. Codziennie o godzinie 20.30 modlimy się o ustanie epidemii odmawiając Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy Was do duchowej łączności.

 

Duszpasterze

Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi

 

            Biskup Tarnowski Andrzej Jeż

 

  NOTA UZUPEŁNIAJĄCA

 

W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:

„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.

 

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wydał dekret w związku z zaostrzeniem kwarantanny w Polsce z 24 marca 2020 roku.

Publikujemy jego pełną treść:

Tarnów, dn. 24.03.2020

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

 1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
 2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
 3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
 5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
 6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
 7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
 8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
 11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
 13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

UWAGA !!!!     PROSIMY  WSZYSTKICH

 

Abp Gądecki zaprasza, aby w środę 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 12.00 we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi i kapłani odmówili "Anioł Pański", "Ojcze nasz" i trzy razy "Zdrowaś Maryjo" w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych. Prosi również, aby tego dnia, o godz.12.00 we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

Abp Gądecki poinformował też, że przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco prosi, aby tego dnia odmówić również następującą modlitwę:

"Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!".

Przewodniczący KEP zachęca również wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

 

 

 

 

Stosując się do Dekretu Biskupa Tarnowskiego, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z 14 marca br., przypominamy, że do czasu odwołania, APELUJEMY   I  PROSIMY  O

POZOSTANIE  W   DOMACH I KORZYSTANIE   Z DYSPENSY.

W Mszy świętej uczestniczą tylko osoby bezpośrednio związane z zamówioną intencją mszalną, Msze święte odprawiane są zgodnie z tradycyjnym planem, zawieszone zostały wspólnie celebrowane nabożeństwa: Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, modlitwa różańcowa oraz spotkania formacyjne

Zachęcamy w tych dniach do indywidualnego odprawiania nabożeństwa Drogi Krzyżowej   z zachowaniem wskazań obowiązujących w czasie epidemii 

 W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Prosimy, aby każda rodzina zawierzyła się w tym dniu Matce Najświętszej w ramach rodzinnej modlitwy. Księża uczynią to w kościele, po każdej Mszy świętej, zawierzając Maryi wszystkie rodziny naszej parafii   oraz całą naszą ojczyznę.

Modlitwa zawierzenia:

Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca.   Obecnie,   uroczyście  poświęcamy się  Twemu Niepokalanemu Sercu. O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach! O Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich. Z miłości do Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.

Pomóż nam, o Maryjo wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski – konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.

Pragniemy przypomnieć o obowiązku wypełnienia przykazań kościelnych: drugiego i trzeciego, które nakazują:

 • „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty” oraz
 • „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą”.

Okres Komunii Wielkanocnej rozpoczął się w Środę Popielcową i będzie trwał aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Niech ten czas dla każdego stanie się okazją do sakramentalnego pojednania z Bogiem w spowiedzi świętej.

Ze względu na obecną sytuację proponujemy przystępować do sakramentu pokuty już obecnie, gdyż nie wiemy, czy będzie możliwość zorganizowania  parafialnej  spowiedzi przedświątecznej.

Księża spowiadają codziennie podczas Mszy świętych, również wieczorem w dni powszednie od godz. 16.30. każdego dnia   będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu z możliwością pojednania się z Bogiem przez sakrament pokuty. . Nie będzie także w tym roku wielkopostnych rekolekcji - ze względu na przebywanie w jednym miejscu do 50 osób

 

Na bocznym ołtarzu są deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego.Można je wziąć i włączyć się w wielkie dzieło ochrony ludzkiego życia od  poczęcia.

W gablocie znajdują się Msze Św., które w najbliższym czasie zostaną odprawione poza parafią.

 Chorych przed świętami odwiedzimy w pierwszy czwartek kwietnia tj. 2 Prosimy ich zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie.

W przyszłą niedzielę zmiana  czasu  na letni  - Msze św. o tych  samych  godzinach

Spotkanie Parafialnej Rady Synodalnej w czwartek po Mszy św. wieczornej.

Zachęcamy do nabywania  i czytania prasy katolickiej: Małego Gościa,Idziemy, Miłujcie się, Niedzieli. W czasie pandemii nie będzie nowych egzemplarzy Gościa Niedzielnego.

W tej tak bardzo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji zaufajmy Panu Bogu, Jemu powierzmy nasze rodziny, nas samych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach z cierpiącym Jezusem. Łączymy się z Wami wszystkimi w modlitwie i udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa

INFORMACJE PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNY

/opracowane na podstawie zarządzeń państwowych i Dekretu Biskupa Diecezjalnego/

Wszyscy wierni są zwolnieni z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. nie popełniają grzechu ciężkiego. APELUJEMY   PROSIMY I WZYWAMY   O POZOSTANIE W DOMACH.
 

Msze św. w niedziele i dni powszednie będą sprawowane wg stałego porządku 
 

We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.
 

Ogranicza się możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych do osób zamawiających intencje mszalne.
 

W pogrzebie może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina.
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. będzie wg stałego porządku - indywidualnie . 
 

Odwołane zostają wszystkie wspólne nabożeństwa (Nowenna do Przemienienia Pańskiego,   Nowenna do św. Józefa, Nowenna do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale,  Różaniec,  Koronka do Miłosierdzia Bożego). Zachęcamy do rodzinnego ich odprawiania w swoich domach .
 

Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne grup parafialnych.
 

Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza do duchowej łączności w modlitwie różańcowej o ustanie epidemii i w intencji chorych oraz służb medycznych i sanitarnych , odmawianej przez posługujących w naszej parafii kapłanów codziennie   o godz. 20:30.

Zachęcamy do korzystania z transmisji:telewizyjnych i  radiowych można skorzystać z transmisji w TVP TV TRWAM i Polskim Radiu oraz RDN i Radiu Maryja.

 

Przeczytaj koniecznie: 

INFORMACJE

do ogłoszeń parafialnych w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 –TVP 1

9:00 – Polskie Radio,Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. –niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 –z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii,TVP3pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

 

Msze Święte transmitowane w radiu RDN Małopolska

i RDN Nowy Sącz

w niedziele

9.00 i 10.30 z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

18:00 z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni.

W dni powszednie

poniedziałek – piątek godz. 18.00 Kościół św. Maksymiliana w Tarnowie

sobota 06.30 – Sanktuarium BM Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1.- Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2- Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3- W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4- Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5- Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6- Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym. 

7- Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8- Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9- Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10- Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

                                                                    † Andrzej Jeż

                                                            BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.