Parafia Jastrzębie

3 niedziela Wielkiego Postu 15.03. 2020 r

14.03.2020, „Bogu należy oddawać cześć w Duchu i prawdzie" - to słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii . Każda Msza Święta jest najdoskonalszym aktem takiego uwielbienia, gdzie nie my własnym staraniem czcimy Ojca, ale Ten, który swego ducha oddał na Kalwarii w Jego ręce, a dla nas przyszedł na świat jako Droga, Prawda i Życie. Jeśli chcemy włączyć się w to uwielbienie, porzućmy choć na chwilę wszystko, oddając Bogu należną chwałę.

APELUJEMY   I  PROSIMY  O

POZOSTANIE  W   DOMACH.

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

- w czwartek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.Patrona naszych ojców i wielu z nas. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia.

Przyszła niedziela to Laetare - raduj się Jerozolimo. Wobec zaistniałej sytuacji w Polsce i na świecie w najbliższy piątek nie będzie Dróg Krzyżowych, a dziś Gorzkich Żali.

 Przypominamy, że Caritas rozprowadza baranki i paschaliki w cenie 5 zł

W sklepie  "Centrum" znajduje się kosz Caritasu na dary dla biednych w naszej parafii. Prosimy składać długotrwałe produkty żywnościowe. Skarbonki Caritas dla dzieci znajdują się na bocznych ołtarzach.

 Na bocznym ołtarzu są deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego.Można je wziąć i włączyć się w wielkie dzieło ochrony ludzkiego życia od poczęcia. Zachęcamy do podjęcia modlitwy i umartwienia w tej intencji od uroczystości Zwiastowania Pańskiego tj. 25 marca do Bożego Narodzenia.

Módlmy się prywatnie o ustanie epidemii i korzystajmy z sakramentu pokuty.

 Nasza parafia nadal  poszukuje grabarza dziękując dotychczasowemu za pełnienie tej funkcji. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. proboszcza.

Zachęcamy     do nabywania  i czytania prasy katolickiej: Małego Gościa,  Idziemy, Miłujcie się, Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

W tej tak bardzo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji zaufajmy Panu Bogu, Jemu powierzmy nasze rodziny, nas samych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach z cierpiącym Jezusem. Łączymy się z Wami wszystkimi w modlitwie i udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa

INFORMACJE PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNY

/opracowane na podstawie zarządzeń państwowych i Dekretu Biskupa Diecezjalnego/

Wszyscy wierni są zwolnieni z obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. nie popełniają grzechu ciężkiego. APELUJEMY O POZOSTANIE W DOMACH.
 

Msze św. w niedziele i dni powszednie będą sprawowane wg stałego porządku 
 

We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.
 

Ogranicza się możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych do osób zamawiających intencje mszalne.
 

W pogrzebie może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina.
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. będzie wg stałego porządku - indywidualnie . 
 

Odwołane zostają wszystkie wspólne nabożeństwa (Nowenna do Przemienienia Pańskiego,   Nowenna do św. Józefa, Nowenna do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale,  Różaniec,  Koronka do Miłosierdzia Bożego). Zachęcamy do rodzinnego ich odprawiania w swoich domach .
 

Odwołane są wszystkie spotkania formacyjne grup parafialnych.
 

Zachęcamy do modlitwy w rodzinach, zwłaszcza do duchowej łączności w modlitwie różańcowej o ustanie epidemii i w intencji chorych oraz służb medycznych i sanitarnych , odmawianej przez posługujących w naszej parafii kapłanów codziennie   o godz. 20:30.

Zachęcamy do korzystania z transmisji:telewizyjnych i  radiowych można skorzystać z transmisji w TVP TV TRWAM i Polskim Radiu oraz RDN i Radiu Maryja.

 

Przeczytaj koniecznie: 

INFORMACJE

do ogłoszeń parafialnych w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 –TVP 1

9:00 – Polskie Radio,Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. –niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 –z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii,TVP3pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

 

Msze Święte transmitowane w radiu RDN Małopolska

i RDN Nowy Sącz

w niedziele

9.00 i 10.30 z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

18:00 z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni.

W dni powszednie

poniedziałek – piątek godz. 18.00 Kościół św. Maksymiliana w Tarnowie

sobota 06.30 – Sanktuarium BM Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1.- Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2- Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3- W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4- Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5- Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6- Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym. 

7- Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8- Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9- Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10- Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

                                                                    † Andrzej Jeż

                                                            BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.

 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY O USTANIE EPIDEMII
 Szczególnym patronem na obecny czas szerzenia się choroby niech będzie dla nas św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy  odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem   Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św.Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.