Parafia Jastrzębie

5 Niedziela zwykła 09.02.2020 r.

08.02.2020, Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest światłem, które oświeca każdego człowieka i solą, która nadaje smak życiu. Przebywając w Jego obecności upodabniamy się do Niego i sami stajemy się światłem i solą dla świata.

W liturgii tego tygodnia obchodzić będziemy:

w poniedziałek wspom. św. Scholastyki, dziew.,

w piątek święto św. Cyryla i Metodego - patronów Europy.

 Dziękujemy za ofiary na pokrycie rachunku za ogrzewanie kościoła i

kaplic. Składka w przyszłą niedzielę będzie na parafię

  We wtorek na Mszę św wieczorną zapraszamy chorych z okazji

Światowego Dnia Chorego. Otrzymają specjalne błogosławieństwo.

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół WSD w czwartek po Mszy św.

wieczornej.

Rodziców dzieci klas III SP zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy   św. wieczornej.

Dziś po sumie rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne.   Będziemy je kontynuować przez następne dwie niedziele.

Adoracja będzie

w takim porządku:

od 12.00 - 13.00 Jastrzębia Dolna

od 13.00 - 14.00 Kąśna Dolna

od 14.00 -15.00 Jastrzębia Górna

od 15.00 - 16.00 Kąśna Górna.

  Zachęcamy do nabywania  i czytania prasy katolickiej: Małego Gościa,Idziemy, Miłujcie się, Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności śp. Marian Litawa 1. 71 i Stefania Musiał 1. 87.

Polećmy ich  Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu...

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje, że w miesiącu lutym sołtysi przekażą mieszkańcom nakazy podatkowe na 2020 rok oraz nowe deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z następującym harmonogramem:

SOŁTYS JASTRZĘBIEJ

15.02. br. (sobota), 16.02.br. (niedziela), 19.02.br. (środa), 23.02.br.(niedziela) w godzinach 8.00-12.00 w budynku przedszkola w Jastrzębiej w pozostałe dni do 28.02.br- bezpośrednio u sołtysa

SOŁTYS KĄŚNEJ DOLNEJ

od 15.02 do 28.02.2020 r. - bezpośrednio u sołtysa SOŁTYS KĄŚNEJ GÓRNEJ

w niedziele 16 i 23.02. 2020 r. - po mszy św. w świetlicy w Kąśnej Górnej, w pozostałe dni do 28.02.br- bezpośrednio u sołtysa

Formularz deklaracji można pobrać w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej gminy.

Wypełnione deklaracje należy złożyć u sołtysa lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ciężkowice w pok. Nr 30 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br.