Parafia Jastrzębie

Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi 1. I .2020 r. Nowy Rok

31.12.2019, Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z Niewiasty. Maryja stała się Świętą Bożą Rodzicielką . Stała się także i naszą Matką . To macierzyństwo Maryi trwa nieustannie . Dlatego rozpoczynamy Nowy Rok z Maryją i prosimy Dobrego Boga, by nam błogosławił i strzegł , obdarzył swoją łaską i pokojem. Na progu Roku 2019 zwracamy się do Maryi, jak do Matki bowiem nigdy nie słyszano , aby kogokolwiek opuściła i nie wsparła swoim wstawiennictwem w potrzebie . Bożej Rodzicielce Maryi , Patronce Nowego Roku zawierzmy siebie i naszych bliskich i wszystkie obawy i nadzieje .

      Dzisiaj   N O W Y    R O K   2020.   Z  Bogiem i gorącą  modlitwą  o łaski i błogosławieństwo Boże wstępujemy w jego  dni .  Msze  św. w  NOWY   ROK  jak  w każdą niedzielę :     Przed każdą  Mszą św. śpiewamy  hymn  do Ducha  św.  - O  Stworzycielu   Duchu  przyjdź.-   bo za odśpiewanie   h y m n u   zyskujemy   dzisiaj odpust  zupełny

 

Nowy  Rok - 1 stycznia 2020 to  też światowy dzień modlitw o pokój

i uroczystość  Bożej Rodzicielki Maryi  - zawierzmy  Maryi  dni  Nowego  Roku.

Dzisiaj w   Nowy Rok  składka  przeznaczona  jest na  potrzeby diecezji.

 

 W tygodniu I czwartek  piątek sobota    miesiąca  

 

Niedziela jest  pierwszą   miesiąca i Nowego Roku  ,    adoracyjna ze  zmianą tajemnic  różańcowych .   

             

 Wszystkim   składamy    najlepsze noworoczne życzenia. Niech Bóg pokoju i miłości towarzyszy   swoim Błogosławieństwem na każdy dzień Nowego Roku. Niech darzy   dobrym zdrowiem i wszelką pomyślnością. Niech też sprawi, by każda rodzina naszej parafii mogła żyć w pokoju i przez to mogła stawać się źródłem pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Przyjmijmy dziś uroczyste Błogosławieństwo na rozpoczynający się Nowy 2020 Rok...

 

        

Idźmy z    B O G I E M  w   N   O   W  Y    R  O  K