Parafia Jastrzębie

XVIII Niedziela Zwykła 4. VIII . 2019 r. Przemienienie Pańskie

05.08.2019, Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa : prośmy też za naszą ojczyznę, o jej pomyślność oraz o trzeźwość w naszym narodzie.

 Dzisiaj czcimy Przemienienie Pańskie ,które przypada we  worek  jako- patronalne święto naszej parafii – odpustem    

         Msze  św. będą    w Kościele  parafialnym o  7.00 :  9,00   ; 11.00   suma odpustowa   i  o 16.00, oraz  Kąśnej  o godz. 9.00 ,  nie będzie  Mszy  św.  w Kościele  w  Jastrzębi  G.  Zapraszamy wszystkich  do  parafialnej  świątyni ,   by wszyscy  mogli  zyskać odpust.  W  odpustowe uroczystości  kazanie  wygłaszał  będzie  Ojciec  Stanisław  Kiełbasa.

 

 

        By  w patronalne święto naszej parafii zyskać odpust zupełny  trzeba  nawiedzić -  wejść do Kościoła  i odmówić  w nim Ojcze nasz i  Wierzę  w  Boga  oraz  przyjąć  Komunię   św. , pomodlić  się w intencjach  wskazanych przez  Ojca  św. i  wyzbyć się  wszelkiego  zła nawet  najmniejszego  grzechu .                      

         Korzystajmy z tej  praktyki i przeżyjmy  dzień  odpustu   jak  najlepiej

 

Dzisiaj też rozpoczyna się wielki  odpust  ku czci   Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu ks. Proboszcz  i  Prałat  serdecznie  zaprasza

 

Ponadto  w czwartek   wspomnienie Św. Dominika : w  piątek  wspomnienie  św. Teresy Benedykty  od  Krzyża Edyty  Stein  męczennicy i patronki Europy  w sobotę  św. Wawrzyńca   diak i męcz.    

 

Kto chciałby wziąć udział w pielgrzymce, a jeszcze się nie zapisał, może to uczynić na spotkaniach przedpielgrzymkowych, które odbędą się 9 sierpnia o godz. 19.00 w Ciężkowicach i 10 sierpnia o godz. 18.00 w tuchowskim klasztorze redemptorystów. Koszt pielgrzymki wynosi 100 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 70 zł, a każde następne dziecko (drugie dziecko z rodziny) do klasy VIII   włącznie tylko 20 zł.

W  niedzielę przyszłą   składka  na Uniwersytet  Papieski  w Krakowie i Tarnowie-wesprzyjmy  te  uczelnie  swoimi  ofiarami                                      

Przeżywając miesiąc sierpień zachęcamy do trzeźwości i  wpisywania  postanowień do Parafialnej  Księga Trzeźwości   w kancelarii parafialnej.

   

Przed  nami tydzień  w którym nastąpi przekazanie  parafii nowemu  proboszczowi  ks. dr  Stanisławowi Gąsior   a w niedzielę  nastapi liturgiczne przekazanie  kluczy i powitanie. Także i dotychczasowy  nasz Ks.  Katecheta zostanie  proboszczem i kustoszem  parafii Przydonica  dlatego  dzis  dziękujemy  mu  za piękną pracę   przez  5 lat  w naszej parafii i  życzymy wiele  łask i  sukcesów  w nowej pracy  dla  Pana .

 

Bóg  zapłać  wam Drodzy Bracia i Siostry i Goście - za obecność i modlitwę  z nami dzisiaj.

Cieszymy  się też obecnością wszystkich kapłanów  rodaków sióstr  zakonnych  do nas  przybyłych i serdecznie  zapraszam  na II odpust  25  sierpnia ku czci św. Bartłomieja Ap.

Z  Jezusem Przemienionym  przeżywajmy dzisiejszy
  dzień  i  nadchodzący  tydzień

 

   /  Serdeczne  Bóg zapłać  Ks. Celebransom  za   uświetnienie  naszego odpustu ,  Kaznodziei za  wielkie słowo Boże kazanie   Bóg   zapłać  

 

Bóg  zapłać  Drogim Kapłanom obecnym z  nami  z naszego dekanaty i sąsiednich .

 Bóg zapłać Chórowi    naszej kapeli z p. Organistą  .

Bóg zapłać  wszystkim biorącym za chwile  udział w procesji ,a szczególnie uświetniającym   ją ; przez niesieni  obrazów  sztandarów różańca baldachimu dzieciom sypiącym kwiaty, Pierwszo komunijnym  lektorom Ministrantom .

 Cieszymy  się też obecnością wszystkich księży Rodaków jak i  sióstr ze  swoich  zgromadzeń   do nas  przybyłych

Bóg  zapłać  wam Drodzy Bracia i Siostry i Goście - za obecność i modlitwę  z nami dzisiaj i serdecznie  zapraszamy  na II odpust  25  sierpnia ku czci św. Bartłomieja Ap.

 Wszystkim serdeczne Bóg  zapłać