Parafia Jastrzębie

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 14.IV. 2019 r.

13.04.2019, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - ostatnia Wielkiego Postu -przypomina nam triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i rozpoczyna Wielki Tydzień. Wołanie „Hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „Ukrzyżuj Go”. Trzymając w dłoniach gałązki palm, razem z mieszkańcami Jerozolimy śpiewamy dziś radosne Hosanna ,słuchamy opisu Męki i śmierci Chrystusa. Kościół przypomina nam dzisiaj ,że ziemski sukces przemija, zaś cierpienie i śmierć prowadzi do uczestnictwa w zwycięstwie Zbawiciela . Przybliżmy się więc do Chrystusa jak najlepiej przeżywając ostatni dzień rekolekcji i nadchodzący tydzień .

Dzisiaj kończymy  nasze  rekolekcje  parafialne-  serdeczne Bóg  zapłać Oj. Kazimierzowi  Głaz za ich przeprowadzenie jak również klerykom  

Dzisiejsza Niedziela Palmowa    wprowadza  nas  w  wyjątkowy okres w  całym  roku - Czas   Wielkiego   Tygodnia.   Dzisiaj poświęcenie palm   o 9,00 tak w Jastrzębi G. jak i  w  Kąśnej oraz w  Kościele  o 10.30. ofiara do puszek  zaś jest   jako „jałmużna    postna”.  

 Dzieci, które pobrały  skarbonki składają  je dzisiaj przy poświęceniu  palm. Serdeczne im  Bóg zapłać za ich dobre serce.

 W Wielki Poniedziałek – spowiedź Zborowicach . W Wielki  Wtorek    -  spowiedź  w Ciężkowicach – skorzystajmy kto  jeszcze  nie  był.    

 W wielką środę odwiedziny chorych  od godz. 9.00  najpierw Jastrzębia póżniej  Kąśna

Msze  św. w tym tygodniu w kościele parafialnym  do  Wielkiego  Czwartku   o 7.00    i 18.00  a na dojazdach o 19. 00 .

Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna  się   Triduum Paschalne - zaplanujmy  już  dzisiaj  udział w wielkich wydarzeniach tygodnia.

WIELKI  CZWARTEK :

Rano  nie  ma   Mszy   św. , zaś  uroczysta  Msza   Św.  Wieczerzy   P a ń s k i e j koncelebrowana o 18.00. Zgromadźmy się jak najliczniej z całą  parafią.

Adorujemy  P. Jezusa w ciemnicy do 22.00. Od 19.30 mieszkańcy  Kąśnej  Dolnej i  Górnej, od 20.30 mieszkańcy Jastrzębi Dolnej i Górnej od  21.30  młodzież . Zechciejmy już  w  W. Czwartek  wziąć udział we  Mszy św. i w adoracji...                            

WIELKI  PIĄTEK:

Nie ma Mszy św. Od  godz. 8.00  adoracja P. Jezusa w Ciemnicy.

Adorujemy  przysiółkami: od  8.00 Z a l e s i e, od  9.00     L i p k i od 11.00 Przybyłów, od 13.00 do 15.00 domy przy  Kościele, a od 15.00 Kutypówka, Drążkówka, Nowy Świat.

O godz. 10.00 – do kościoła parafialnego zapraszamy dzieci na Drogę Krzyżową, adoracje i Komunię św.             W Jastrzębi Górnej Droga krzyżowa będzie o godz. 9.00 i o 10.00 w  Kąśnej.  

O 16.00 Godzina  Miłosierdzia, Droga Krzyżowa - i dalsze obrzędy: Męka Pańska,  Adoracja Krzyża, Komunia św. i złożenie  P. Jezusa  do grobu.

Za ucałowanie  krzyża, przyjęcie Komunii św. modlitwę w intencjach Ojca św. oraz wyzbycie się przywiązania do zła  - zyskujemy odpust  zupełny .                                        

W W. Piątek  ucałujmy więc Krzyż Chrystusa  z wielkim szacunkiem i powagą, przyjmując Komunię  św. Przy ucałowaniu  Krzyża składamy ofiary na Ziemię Św.

 

W  Wielki  Piątek zrezygnujmy  z  niepotrzebnych  zajęć  i jak najliczniej trwajmy przy P. Jezusie   -  adorujemy  P. Jezusa  w  grobie  do 23.00  w takim porządku: od 18.00 ojcowie, od 19.30 matki i o 21.30 młodzież poprowadzi drogę krzyżową.                                                                                                   

W Wielki Piątek  zachowujemy post ścisły i abstynencję od  mięsa. Abstynencja  - to powstrzymanie  się od pokarmów mięsnych obowiązuje  wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia, aż do śmierci . Post ścisły to trzy posiłki: raz do  sytości, a dwa razy lekko  i  obowiązuje  wszystkich od 18 do 60 roku życia  . Do abstynencji od pokarmów mięsnych i postu Kościół zachęca także w Wielką Sobotę aż do Rezurekcji.

       

WIELKA  SOBOTA :

Od 8.00 do 12.00  co godzinę święcenie pokarmów w Kościele parafialnym.

O 9.00 poświęcenie  pokarmów w Kąśnej a o 10.00 w Jastrzębi Górnej w kaplicy   Chciejmy też przychodząc do poświęcenia pokarmów trwać na adoracji przy Grobie Pana Jezusa.

Po południu adoracja przy grobie od 12.00 Podoliny, od 14.00 dzieci i starsi, którzy nie będą na nabożeństwie wieczornym od 15.00 mieszkańcy wzdłuż  drogi, od 17.00 – mieszkańcy Budzynia, Przybyłowa, Zalesia, Kutypówki, Drążkówki i wszyscy którzy nie byli  wcześniej bowiem po obrzędach i Mszy św. nie będzie już adoracji. 

O 19.00 poświęcenie ognia wody i dalsze obrzędy Wigilii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego i  Msza  św.   

 

W    NIEDZIELĘ  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

REZUREKCJA - uroczysta  procesja   trzy razy koło Kościoła będzie w  niedziele  o  godz. 6. 30  i Msza św.; a pozostałe Msze św. według stałego porządku.       

W dniach  Wielkiego Tygodnia zachowujemy powagę  skupienie, wyciszmy  więc nasze   odbiorniki radiowe, telewizyjne i licznie  gromadźmy się na nabożeństwa i adoracje.  Tak serdecznie chciejmy się wymodlić wyśpiewać i być  blisko P. Jezusa .

Każdy  Katolik (dorośli i dzieci) w te Wielkie Dni naszej wiary  powinien przyjąć Komunię  św. i w  W. Czwartek  i  w W.  Piątek  i w  W.  Sobotę - być przy Chrystusie  w ciemnicy, przy  grobie . Drodzy rodzice uczcie swoje  dzieci udziału w nabożeństwach w te  wielki dni . Jest wielkim zaniedbaniem rodzicielskim jak dzieci czy młodzież w te dni  są  poza Kościołem i nabożeństwami.

 Na  W. Piątek prosimy przystroić krzyże i te w naszych domach   przy drogach.  

Do  pełnienia honorowej warty przy  Grobie Pańskim prosimy Straż  Pożarną, zaś na  rezurekcyjną procesję prosimy o chętne niesienie obrazów, różańca, sztandarów, baldachimu,  w takim porządku  jak na  Boże Ciało. Prosimy też dziewczynki o niesienie  poduszek, by nasza procesja była jak najokazalsza.

 Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego    - a w przyszłą niedziele jako trzecią  miesiąca  za ofiary na sprawy parafii

 Prosimy też o przygotowanie Kościołów na Święta i  piękne ustrojenie

Dziś też Światowy Dzień Młodzieży - modlimy się  za młodzież w naszej diecezji.

Mamy już parafialną otwartą strefę aktywności   ruchowej zapraszamy  wszystkich do  korzystania

WSPOMINAJĄC  ZBAWCZE WYDARZENIA

w tym  tygodniu  przybliżmy się do 

P. Jezusa korzystając  z religijnej prasy.