Parafia Jastrzębie

I. Niedziela Wielkiego Postu . 10 . III. 2019 r.

09.03.2019, Rozpoczęliśmy Wielki Post. Przed nami czas pogłębionej modlitwy i pokuty, który ma nam pomóc w nawróceniu. Wielki Post jest dla nas szansą zwrócenia większej uwagi na rzeczywistość duchową i spojrzenia na życie nie tylko z perspektywy ziemskich potrzeb. „Nie samym chlebem żyje człowiek" - mówi dziś do nas Jezus. Niech te słowa pomogą nam dobrze przeżyć ten ważny okres na drodze naszego zbawienia. Razem z darami chleba i wina ,które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy Go o siłę do wytrwania w nich ,abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

Dziś  pierwsze  Gorzkie  Żale  w Kościele parafialnym  z kazaniem  o  16.00 --    Zapraszamy.

   Przeżywając  czas  Wielkiego  Postu podejmujmy  dobre uczynki . Zaś   postanowienie  trzeźwości  wpiszmy do naszej    parafialnej  Księgi Trzeźwości, niech jak najwięcej będzie  tych ,którzy słuchają głosu Kościoła  .

 

        W tygodniu   Droga  Krzyżowa   w kościele  parafialnym w piątek o 9.00 i o 16,00 oraz  w sobotę o godz.16.00 . W Jastrzębi G. w piątek o 16,00 a Kąśnej o 17.30 ze  Mszą św.   Gorzkie  Żale będą  w niedziele  w Kąśnej i w  Jastrzębi G. po Mszy  św. o godz. 9.00 zaś  w Kościele  parafialnym o 16,00 z  kazaniem - chciejmy  w  nich jak  najliczniej  uczestniczyć . 

 

   W  środę przypada szósta rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową Zachęcamy do modlitwy za papieża Franciszka.

 

   W przyszłą niedzielę trzecią miesiąca zapraszamy na spotkanie  dzieci na Mszę  św. o godz. 10.30 a składka przeznaczona jest  na potrzeby  naszej parafii .

 

Od środy obowiązuje  nowy statut i  regulamin cmentarza zatwierdzony przez  Ks. bp . Ordynariusza    .  

Oprócz szczegółowych  wskazań  najważniejsze  to cmentarz  jest  miejscem świętym zabronione jest wykonywanie czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

 

Na cmentarzu parafialnym   nie organizuje się świeckich ceremonii pogrzebowych, chyba że  cmentarz parafialny jest jedynym w danej miejscowości.

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich dokonywana na wniosek osób uprawnionych   winna odbywać się w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Na ekshumację należy uzyskać zgodę właściwego inspektora sanitarnego.

Zwłoki nie mogą być grzebane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu, chyba że śmierć nastąpiła w wyniku niebezpiecznej choroby zakaźnej

Teren cmentarza jest własnością Parafii  

Administratorem cmentarza jest proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania.

Cmentarz jest otwarty codziennie

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu czyli  rodzinie .                                                                                       

 Woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia  

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia;
 2. wjazdu pojazdami mechanicznymi    
 3. wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem);
 4. wprowadzania zwierząt;
 5. zakłócania ciszy;
 6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;
 7. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 8. palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 9. ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;
 10. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca  
 11. samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków;
 12. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
 13. prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;
 14. prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;
 15. uprawiania żebractwa;
 16.  dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

 

Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela  

 

          Minimalne wymiary grobu ziemnego pojedynczego, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m. Pozostałe groby ziemne pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami powinny mieć wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1.0 m, głębokość 1,7 m. Groby pojedyncze ziemne, w których składa się urnę, mają mieć wymiary: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.  Groby murowane powinny mieć następujące wymiary minimalne:

            pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 1,8 m; Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.  

Zechciejmy  wszyscy dbać o piękno naszych cmentarzy

i  dostosować się  do tych  wskazań .

Caritas  naszej Diecezji ciągle przypomina zgodnie  z wolą Ks. Bp Ordynariusza o przekazywaniu  1% swojego podatku na  potrzeby biednych . Pamiętajmy więc o tym  

 

Polecamy  bardzo wszystkim gazety z dzisiejszej niedzieli .