Parafia Jastrzębie

VIII. Niedziela zwykła . 3 . III. 2019 r.

02.03.2019, Codziennie docierają do nas potoki wiadomości, dziesiątki komunikatów, sami wypowiadamy też wiele słów , często płyt¬kich, banalnych, nieustannie coś lub kogoś oceniając lub osądzając, dostrzegając drzazgę w oku brata , a nie zauważamy belki we własnym . Nie osądzajmy z pozorów. Chciejmy szanować godność drugiego człowieka i jego dobre imię . Otwórzmy się na działanie słowa żywego, którym jest Jezus Chrystus. Niech On, Jego obecność i Jego nauka wypełnia nas i prowadzi w nadchodzący tydzień który jest 52 Tygodniem Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu pod hasłem : „Młodzi Trzeźwi i Wolni ”. otoczmy młodych naszą modlitwą

           Dzisiaj I Niedziela  miesiąca adoracyjna ze   zmianą  tajemnic różańcowych ,i  ostatnia  niedziela przed  Wielkim Postem  rozpoczynająca 52 Tydzień . Modlitw  o Trzeźwość naszego Narodu  

 W poniedziałek  św. Kazimierza Królewicza .W  Środę  zwaną    Popielcową  rozpoczyna się  Wielki  Post - Msze św.  będą w  Kościele  parafialnym o 7,00; 9.00 i 16,00 oraz w Jastrzębi G.   i w Kąśnej o 17.00 . Na każdej Mszy św. posypanie  głów popiołem ,  poddajmy się  tej  pokutnej  praktyce rozważając słowa : „  Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i  w proch się obrócisz.”.

W  Środę  Popielcową  obowiązuje : -powstrzymanie  się od  m i ę s a  czyli abstynencja i   post  ścisły. Abstynencja  od mięsa  obowiązuje wszystkich ,którzy ukończyli 14 rok życia aż do  śmierci .  Post  ścisły  obowiązuje  wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a  nie rozpoczęli 60-tego i polega na trzech  posiłkach  w  ciągu  dnia : 2 razy lekko, a  raz   do sytości .    W  Środę  popielcową nie ma  dyspensy , a składka  ze Środy Popielcowej  przeznaczona jest na cele  charytatywne  w  naszej  diecezji .

Wielki  Post  - to Droga Krzyżowa i Gorzkie   Żale , w  których rozważamy  cierpienia i  mękę  Zbawiciela. Ukochajmy te  nabożeństwa i zechciejmy  w  nich  jak  najliczniej  uczestniczyć .     Droga  Krzyżowa  będzie  w kościele  parafialnym w piątek o 9.00 i o 16,00 oraz  w sobotę o godz. 16.00  . W Jastrzębi G.  w piątek  o 16,00  a Kąśnej o 17.30  ze  Mszą  św.  . Gorzkie  Żale będą  w niedziele  w Kąśnej i w  Jastrzębi G. po Mszy  św. o godz. 9.00 zaś  w Kościele  parafialnym o 16,00 z  kazaniem .

 Prosimy  dzieci  aby na Drodze Krzyżowej już w piątek pobrały plansze  a później w piątek ,sobotę czy niedziele  pobierały obrazki do  wklejania.  Prosimy by jak najwięcej dzieci  skorzystało z tej propozycji                                                                                                                    

     Zachowując piękną  tradycje Kościoła polegającą  na    wspólnej adoracji Najśw. Sakramentu - tak zwane  40 -godzinne  nabożeństwo -     będziemy  adorować  Najśw. Sakrament dziś w Jastrzębi Górnej i Kąśnej po Mszy  św. o godz. 9.00 do 13 .00 zaś w  Kościele parafialnym w poniedziałek   Rozpoczęcie Mszą  św. o 7.00 po  której nastąpi wystawienie i adoracja wspólna ; o godz. 9.00 do południa ,będzie   różaniec,  a    o godz. 15.00   Koronka  do Miłosierdzia  Bożego i  zakończenie Mszą  św. .

            W czasie   adoracji prosimy o udział po Mszy św. od 8,00 -mieszkańców  Przybyłowa i  Zalesia, zaś po różańcu    mieszkańców  Lipek  i  Łazów  oraz  od 13,00 mieszkańców wzdłuż drogi i przy Kościele .od 14.00 prosimy mieszkańców  z  Budzynia. Dzieci ze Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum  przyjdą  na  adoracje po lekcjach       

Prosimy by  wszyscy mieli swoją chwilę adoracji Najśw.  Sakr. w  ten dzień.                

Włączmy  się w to wielkie  uwielbienie naszego  Pana   w Najśw.  Sakramencie .

W  Wielkim Poście  zachowajmy  nastrój powagi, rozmodlenia ,wyciszmy radio  powstrzymajmy  się choć trochę  od telewizji . Pamiętajmy ,że jest to czas bez zabaw  i wesel  hucznych.  Imprezy  w Wielkim Poście   gdziekolwiek są   poniżają   wszystkich i nie są dla naszej młodzieży.   

Podejmijmy też uczynki pokuty : powstrzymajmy się  od  alkoholu, papierosów  i innych używek, a zwłaszcza  czyńmy  dobro  słowem i  czynem  pamiętając  o potrzebujących .

  Zobowiązanie trzeźwości potwierdźmy  podpisem  w parafialnej  Księdze Trzeźwości

Także  nie zdobimy  ołtarzy  kwiatami   i nie  śpiewamy  w liturgii radosnego   Alleluja  

Nasz  Kościół parafialny jak i Kościoły Pomocnicze oraz  wszystkie zabudowania  są ubezpieczone  w Diecezjalnej  Fundacji  „Securitas” i  także od  odpowiedzialności cywilnej,    dlatego  gdyby ktoś poniósł jakieś szkody  niech zgłosi 

 

Zgodnie  z zaleceniami  został  przeniesiony licznik prądowy  z Kościoła  na zewnątrz  i została też wykonana  nowa tablica wyłączeniowa w  zakrystii   przez  p. Przemysława Sternala . Koszt tych prac  to  4.500 zł . 3000 zł  przekazała  Rada Parafialna i  Zespół  Synodalny z zorganizowanej Parafiady - serdeczny  Bóg  zapłać wykonawcy  jak i  Zespołowi i Radzie    

 

Pamiętajmy   o prośbie  Ks. Biskup Ordynariusz  o przekazanie  1% swojego  podatku  na cele pożytku  publicznego  realizowanego przez Caritas Diecezjalną .

 

Polecamy  bardzo wszystkim gazety z

dzisiejszej niedzieli .