Parafia Jastrzębie

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20. V . 2018 r.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi ! A składką wspierajmy nasze parafialne prace

Więcej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 13 . V. 2018 r
Kościół w dniu dzisiejszym oddaje cześć Jezusowi, który wstępuje do nieba, aby zasiąść w wiecznej chwale Ojca. Jest jednak nadal obecny w Kościele w swym słowie i w sakramentach, szczególnie poprzez sakrament pokuty oraz Eucharystii. Wniebowstąpienie Chrystusa nadało naszemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż idziemy przez zie¬mi, to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie, nasza ojczyzna w niebie . By stać się domownikami nieba z pomocą przychodzi nam Maryja , dzisiaj szczególnie jako Ta ,która objawiła się w Fatimie.

Więcej

VI Niedziela Wielkanocy 6. V. 2018 r.
Okres wielkanocny, który przeżywamy, to szczególny czas świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, szatanem. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka". Słysząc to zapewnienie, możemy mieć pewność, że w ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój i dary. Niech nadzieja, a nie lęk, towarzyszy nam w naszej codzienności. Prośmy więc w adoracji o światło i mądrość abyśmy z miłością przyjmowali słowa i czyny Jezusa i według nich żyli.

Więcej

V . Niedziela Wielkanocy 29 .IV.2018 r.
Jezus przypomina nam ,że :Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. On jest z nami . On nas pierwszy umiłował i umacnia nas swoim pokarmem w czasie Eucharystii . Ta miłość zdolna jest przemienić ludzi i przekształcić świat . Trwajmy w jedności z Jezusem , kochajmy Boga i bliźnich oraz zanośmy do Niego modlitwy w naszych intencjach .

Więcej

IV Niedziela Wielkanocy 22. IV. 2018 r.
Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi, aby zapewnić że jest Dobrym Pasterzem, który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas . Nasza diecezja przez V Synod, uroczyście wczoraj rozpoczęty chce swoja przyszłość budować na wzór Dobrego Pasterza. Módlmy się za pasterzy naszej diecezji, a szczególnie o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Zanośmy dzisiaj modlitwy i za naszego alumna Dariusza, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Więcej