Parafia Jastrzębie

 

 

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

Msze święte dla pielgrzymów w każdą sobotę o godz. 11.00

Transmisja:

kaplica na Bobolówce http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=2&subpage=bobolowka

kościół http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=2&subpage=kosciol

____________________________________________________________________

 

Wsparcie dla małżonków, rodzin i młodzieży

- Fundacja Diecezji Tarnowskiej "Auxilium"

https://arka.1815.pl/2022/08/22/linia-wsparcia-dla-malzonkow-rodzin-mlodziezy-i-opiekunow/

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano po Mszy świętej do godz. 8.00

wieczorem po Mszy świętej do godz. 19.30.

 

Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

 

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

Zesłanie Ducha Świętego, 28.05.2023 r.
Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem – tak Zbawiciel zapewnia apostołów. Będzie dla nich Pocieszycielem w chwilach smutku i Obrońcą przeciw wrogom. Mają być posłuszni Jego natchnieniom, a będą niezwyciężeni. Również i my mamy słuchać Ducha Świętego.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 21.05.2023 r.
Zbawiciel, błogosławiąc apostołów, wstępuje do nieba, aby zasiąść po prawicy Boga Ojca. Jednocześnie przygotowuje nam miejsce, abyśmy byli tam, gdzie jest prawdziwe i wieczne szczęście. Zachowując Boże przykazania, zapewniamy sobie miejsce w niebie.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna, 14.05.2023 r.
Prawdziwa miłość Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań. Kto otwiera się na Ducha Świętego, jest zdolny to zrozumieć i wypełniać polecenia Najwyższego. Dlatego Apostołowie z Jerozolimy przybyli do Samarii, aby chrześcijanom udzielić Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Idźmy za natchnieniami Bożego Ducha.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 07.05.2023 r.
Wybór diakonów do pełnienia czynnej miłości bliźniego, był potrzebą pierwotnego Kościoła. Apostołowie wiedzieli, że mają się przede wszystkim oddać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Jednak zdawali sobie sprawę, że ich wierni cierpią niedostatek, dlatego wybrali tych, którzy mieli zadbać o potrzeby materialne. W ten sposób rozwijała się w ich wspólnocie miłość do Boga i bliźniego, a oni stawali się wiarygodnymi świadkami Jezusa. Podobnie i my mamy czynić.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 30.04.2023 r.
Do Chrystusowej owczarni wchodzi się przez bramę, którą jest On. Inne wejście jest rozbójnictwem, które nie przynosi dobra, ale spustoszenie. To znaczy, że tylko Jezus włącza do Bożej wspólnoty i Jego głosu należy słuchać. To Dobry Pasterz, który za owce poświęca swoje życie, ale i one dla niego powinny poświęcać swoje zdolności i dary. Czy należąc do wspólnoty Chrystusa to czynimy?

Więcej