Parafia Jastrzębie

 

 

Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA w Jastrzębi

33-191 Jastrzębia tel.: 14 6512 0 17
e-mail: parafiajastrzebia@interia.pl


 


Serdecznie witamy na stronie internetowej wszystkich Parafian i Gości. Niech informacje oraz aktualności z życia parafii pomogą wszystkim radować się wspaniałym religijnym życiem naszej wspólnoty.

Kancelaria parafialna czynna w sprawach ważnych o każdej porze
Poza niedzielą i świętami każdego dnia :
rano od
7.30 do 9.00
wieczorem od 18.00 do 20.00
od 16.00 do 18.00 (zima)
Narzeczeni przyjmowani są  po Mszy św. wieczornej

 

Więcej w Kontaktach

Porządek nabożeństw w Parafii

 

 
x

Szczególnie charakterystyczne dla Adwentu są Roraty. Jest to Msza święta ku czci Najświętszej Marii Panny, odprawiana zwykle wcześnie rano, przed świtem lub wieczorem . Gromadzi ona wielkie rzesze wiernych. Szczególnie chętnie w Roratach uczestniczą dzieci.

Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście „Rorate caeli” (niebiosa, spuśćcie rosę). Uczestnictwo dzieci wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych uczynków w czasie Adwentu.   Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.

Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy  , nazywanej roratką, symbolizującej Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest przygotowywanie w kościele dekoracji adwentowej z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie.   Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem też to połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkowa jest III niedziela Adwentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post jest jednak również czasem pokuty i nawrócenia. Teksty biblijne czytane w tym czasie wzywają nas do nawrócenia i pokuty.

Główne postacie adwentu to :

  • Najświętsza Maryja Panna - Patronka adwentowego czuwania

  • Prorok Izajasz - zapowiadający przyjście Zbawiciela

  • Św. Jan Chrzciciel - bezpośrednio przygotowujący lud na przyjście Mesjasza wzywając do prostowania ścieżek Chrystusowi w naszych sercach

 

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich ,a  szczególnie dzieci i młodzież do uczestniczenia w Mszach świętych roratnich, które sprawowane są w naszym KOŚCIELE PARAFIALNYM w każdy dzień Adwentu o godzinie 16.00, z wyjątkiem niedziel i uroczystości.

 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata |

 

Znalezione obrazy dla zapytania obraz chrystusa króla wszechświata
 
Modlitwa do Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Pana
 
 
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen
 
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie
i we wszystkich  narodach świata!…

 
 
 
 

 

Znalezione obrazy dla zapytania wzory grobów

Po co  modlić  się  za  zmarłych

Pytanie sprytne, bo za pozornie prostym sformułowaniem, kryje się cały problem sensowności modlitwy za zmarłych. Kryje się niewiara w to, że możemy pomóc zmarłym, a nawet przeświadczenie, że oni mają swoje życie, a my swoje. A może niektórzy myślą, że modlitwy za zmarłych to wymysł księży, którzy chcą zarobić na wypominkach czy Mszach za dusze naszych krewnych? Teza sprytna, ale czy prawdziwa, czy tylko zaczepna? Przyjrzyjmy się problemowi głębiej. Wątpliwość co do sensowności modlitwy za zmarłych jest wnioskiem z dwóch słusz­nych stwierdzeń. Jedno mówi, że modlitwa nie pomaga duszom w piekle, drugie zaś, że ci, co są w czyśćcu i tak pójdą do nieba. Zaj­mijmy się najpierw stwierdzeniami, a póź­niej zobaczymy, czy wyciągnięty wniosek jest słuszny.

Co do sensowności modlitwy za zmar­łych znajdujących się w piekle, nie można mieć pretensji. Faktycznie, modlitwa im nie pomaga, więc po co za nich się modlić? No, ale któż za nich się modli? My modlimy się za zmarłych, a nie za tych, co znajdują się w piekle. Powie jednak ktoś - jeśli za zmarłych, to i za tych z piekła. Dobrze, ale kto wie, którzy zmarli są w piekle? My mamy nadzieję, że zmarli są w czyśćcu i dlatego się za nich modlimy. Nie możemy dzielić zmarłych na tych, co są w piekle i tych, co w czyśćcu. To jest sprawa Boga. My jeślibyśmy odmówili modlitwy za zmar­łego, sądząc, że on jest w piekle, to byśmy zrobili mu krzywdę, bo tego, gdzie on jest, my nie wiemy.

A więc nie rozdzielając zmarłych, modli­my się za tych, co są w czyśćcu. I tu pojawia się drugie stwierdzenie - oni i tak pójdą do nieba. I znów jest ono praw­dziwe. To jest pewne, że ci, co są w czyśćcu pójdą do nieba.

Stwierdzenia są prawdziwe, tylko wnio­sek jest błędny. Wniosek podobny jest do takich wniosków jak: i tak każdy umrze, więc po co się leczyć? Ci, co mają umrzeć i tak umrą, a ci, co mają wyzdrowieć i tak wyzdrowieją; albo: jak ktoś bez lekarstwa będzie się leczył miesiąc, a z lekarstwem tydzień, to po co zażywać lekarstwa, jak i tak wyzdrowieje, a że się pomęczy dłużej to co? Albo: jak wraca twoje dziecko ze szkoły do domu, a ty jedziesz samochodem, to po co je podwozić, jak i tak dojdzie do domu?

Nie trzeba skończyć studiów, by zauwa­żyć brak rozsądku w tych stwierdzeniach. Tak samo ma się sprawa z sensownością modlitwy za zmarłych. Jeśli zmarli idą do domu Ojca Niebieskiego, to dlaczego ich nie „podwieźć"? Jeśli chcą wyzdrowieć z cho­roby grzechu, to dlaczego nie podać im lekarstwa modlitwy? Samo ludzkie serce nakazuje nam pomagać potrzebującym, a nie mówić: „Męcz się, męcz. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz".

Modlitwa za zmarłych jest bowiem dla nich pomocą w celu skrócenia ich mąk czyść­cowych. A jeśli można skrócić ich cierpienie, to jest to również obowiązek

 

 

Nabożeństwa Różańcowe!

slowodoslowa_17_jeszua

 

„Różaniec – skarb, który trzeba odkryć. Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje się modlić, w praktyce staje się ateistą, duchowo obumiera i traci największy duchowy skarb, jakim są wiara, nadzieja i miłość.”

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Nabożeństwo Różańcowe, które w naszym kościele odprawiane będzie codziennie o godz. 17.00, a w niedzielę o godz. 16.00

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec. Ja spróbowałem i wiem, że radości i pokoju, jakie daje mi ta modlitwa, nie da mi żaden człowiek.

50-lecie koronacji w Limanowej

 

18 września w Limanowej odbyły się uroczystości 50-lecia koronacji Piety, obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, a także dziękczynienie Bogu za plony i za Światowe Dni Młodzieży.  

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

II Niedziela Adwentu 4.XII . 2016 r.
Adwent dla uczniów Chrystusa jest szczególnym czasem patrzenia na swoje życie, które jest nieustannym zdążaniem ku wieczności. Eucharystia jest dla nas wsparciem w przezwyciężaniu w nas człowieka ziemskiego, a kierowaniem naszych myśli ku Ojcu, który jest w niebie. Łaska płynąca z ofiary Mszy Świętej jest dla nas umocnieniem w czynieniu uczynków miłości, które otwierają nam drogę do nieba. Jest dla nas umocnieniem w dobrych adwentowych postanowieniach. U początku tej Świętej Ofiary pomyślmy, jakie dobre postanowienia towarzyszą nam w tym adwentowym czasie. Módlmy się na adoracji także za Kościół na Wschodzie ,aby mógł rozwijać się w pełnej wolności i wesprzyjmy go ofiarą do puszek.

Więcej

I Niedziela Adwentu 27 .XI . 2016 r.
Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo na¬szej wiary pod hasłem „Idźcie i Głoście” Nowy rok liturgiczny rozpoczyna Adwent - czas radosne¬go oczekiwania na święta Bożego Narodzenia - święta przyj¬ścia Zbawiciela. Adwent jednak jest również czasem, w którym powinniśmy trochę zwolnić i przyjrzeć się naszemu życiu, któ¬re jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja - ostateczne przyjście naszego Pana na końcu świata. Adwent jest też czasem patrzenia na to wcześniejsze spotkanie z Chrystusem, które dokona się w chwili naszej śmierci. Śmierć jest przecież naszym spotkaniem z Bogiem - jak wierzymy mocno i o co się modlimy - który będzie dla nas miłosiernym sędzią i pozwoli nam wejść do domu przygotowanego dla nas. Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się na ostateczne spotkanie z Panem.

Więcej

XXXIV Niedziela Zwykła . Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20. XI . 2016 r.
Przeżywana uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wieńczy nie tylko kolejny rok kościelny, ale także zamyka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony w ubiegłym roku przez papieża . Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek zamknie w papieskiej bazylice na Watykanie ostatnią bramę miłosierdzia - ostatnie drzwi święte Roku Jubileuszowego. Dzisiaj też uznajmy Chrystusa królem naszego życia naszych serc. Jezus jest królem, ale innym niż jakikolwiek ziemski władca - Jego królewskim gestem było umywanie nóg, koroną- ciernie , a królowaniem serce człowieka. Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje intronizacji, godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa. Uczestnicząc we Mszy św. módlmy się , aby wszędzie nastało Chrystusowe Królestwo prawdy i życia , świętości i łaski , sprawiedliwości i pokoju. . Dziękujmy miłosiernemu Bogu, za ogrom łask, który spłynął na cały świat, na cały Kościół i na każdą i każdego z nas w świętym Roku Miłosierdzia. Dziękujmy za łaski i dary kończącego się Jubileuszowego Roku Miłosierdzia jak i 1050- lecia Chrztu Polski ,a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

XXXIII Niedziela zwykła 13 XI 2016 r.
Dzisiejsze słowa Jezusa brzmią zaskakująco – zapowiadają prześladowania poprzedzające dzień sądu . Na szczęście Jezus daje obietnice , że będzie obecny przy prześladowanych i wesprze ich mądrością i włos z głowy im nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie Nikt nie wie kiedy ten czas przyjdzie. Módlmy się abyśmy byli na niego gotowi i wczytujmy się w Słowo Boże. Słuchajmy zatem i dzisiaj ze czcią czytań mszalnych i prośmy o kierowanie się nimi w codziennym życiu . Solidaryzujmy się też z prześladowanymi za wiarę .

Więcej

XXXII niedziela zwykła 6 XI 2016 r.
Jeszcze wciąż jesteśmy pod wrażeniem cmentarza . Jeszcze rozrzewnieniem wspominamy naszych bliskich , odwołanych do wieczności .Pociechą są dla nas słowa z Pisma św. mówiąc ,że Bóg nagrodzi każdy dobry czyn , każdy wdowi grosz. Za wierność Bogu czeka i nas wieczne szczęście . Obyśmy wsparci łaską Ducha św. potrafili każdego dnia trwać wiernie przy Jezusie Chrystusie i Jego nauce jak owi siedmiu braci z matką . Dziś pragniemy w Tygodniu Modlitw za Zmarłych nieść modlitwy zmarłym i szczególnym wsparciem- modlitwą różańcową otoczyć ich w tym miesiącu.

Więcej