Parafia Jastrzębie

 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

dotyczący zarzutów wobec osoby św. Jana Pawła II

można przeczytać tutaj:

Przewodniczący Episkopatu: Zachęcam do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka | Konferencja Episkopatu Polski 

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

wobec działań Jana Pawła II odnoszących się 

do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

można przeczytać tutaj: 

Rada Stała KEP: Jan Paweł II podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich | Konferencja Episkopatu Polski

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano po Mszy świętej do godz. 8.00

wieczorem po Mszy świętej do godz. 19.30.

 

Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

 

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

1 niedziela Adwentu, 27.11.2022 r.
Pragnienie poznania dróg Boga prawdziwego będzie powszechne. Wszystkie narody będą gotowe przyjąć Boga, który objawił się Izraelowi, a w swoim Synu najpełniej przemówił do człowieka. Może go w każdej chwili wezwać na sąd. Dlatego prowadźmy życie godne nieba.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20.11.2022 r.
W Izraelu pierwszych dwóch królów wybierał Bóg, ale to Dawid okazał się królem, który nie został odrzucony przez Najwyższego, mimo że nie był do końca wierny. Pokora, którą jako władca praktykował, była miła Bogu do tego stopnia, iż Bóg obiecał mu potomka panującego na wieki. Dziś wiemy, że tym potomkiem co do ciała okazał się Syn Boży, Jezus. Jego królestwo nigdy się nie skończy. Jest ono pośród nas, gdy żyjemy zgodnie z pragnieniem Boga wyrażonym w przykazaniach.

Więcej

33 niedziela zwykła, 13.11.2022 r.
Boży sąd, który czeka każdego, będzie dla pysznych jak palący piec i to, co uważają za chlubę, zniszczy, jak ogień spala słomę, natomiast sprawiedliwi będą uzdrowieni - takie pouczenie przekazuje nam prorok Malachiasz. Czyńmy wszystko, aby nasze uczynki nie spłonęły w piecu Bożej sprawiedliwości.

Więcej

32 niedziela zwykła, 05.11.2022 r.
Siedmiu synów dzielnej matki wytrwało w wierze w prawdziwego Boga, mimo wielkich męczarni, jakim ich poddano. Siłą była dla nich wierność Bogu i spodziewanie się przyszłego zmartwychwstania. Jezus wyjaśnia, że każdy człowiek zmartwychwstanie, a wtedy ludzie zbawieni będą jak aniołowie w niebie. Wiernością Bogu zasługujmy na chwalebne zmartwychwstanie.

Więcej

31 niedziela zwykła, Rocznica Poświęcenia Kościoła, 30.10.2022 r.
Świątynie katolickie są domami Boga, w których On przebywa; w sposób szczególny obecny pod postaciami eucharystycznymi. Każdy chrześcijanin jest żywą świątynią Boga. Mamy więc w swoim ciele wielbić i czcić Najwyższego.

Więcej