Parafia Jastrzębie

Z racji ferii od poniedziałku do soboty

będzie tylko jedna Msza św.:

w poniedziałek i sobotę o godz. 7.00,

a od wtorku do piątku o godz. 17.00.

 

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano po Mszy świętej do godz. 8.00

wieczorem po Mszy świętej do godz. 19.30.

 

Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

 

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

5 niedziela zwykła, 04.02.2023 r.
Jako chrześcijanie mamy świecić przykładem prawdziwej miłości Boga i bliźniego. To ze względu na Boga mamy szanować drugiego człowieka i zapewnić mu odpowiednią pomoc, aby godnie mógł egzystować. Taka miłość jest światłem dla świata. Realizujmy ją codziennie.

Więcej

4 niedziela zwykła, 29.01.2023 r.
Pokora otwiera na łaskę Bożą i umożliwia zbawienie. Taka nauka płynie z liturgicznych czytań. To właśnie ci, co się tą cnotą kierują, przyjmują zbawienie, jakie Bóg prawdziwy daje ludziom w Jezusie. Oni też przez Zbawiciela zostają nazwani błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, gdyż obrali drogę, która prowadzi do szczęścia wiecznego. Idźmy zatem drogą błogosławieństw.

Więcej

3 niedziela zwykła, 22.01.2023 r.
Najwyższy jest zatroskany o każdy naród i po próbie i cierpieniu ofiaruje mu radość wynikającą z dostatku i wolności od ciemiężców – tak uczy nas prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. Jezus potwierdza, że krainy zapomniane jak ziemia Neftalego i Zabulona oraz Galilea dostąpiły niezwykłej łaski, gdyż przyszedł do nich Zbawiciel świata. My jednak zawsze możemy mieć u siebie Boga, dlatego korzystajmy z tego daru.

Więcej

2 niedziela zwykła, 15.01.2023 r.
Chrystus z woli Boga Ojca został ustanowiony światłością dla pogan, aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi. On jest tym wiernym Sługą Boga żyjącego, przez którego w sposób najdoskonalszy przemówił do człowieka. Ofiarując się jak baranek za grzechy świata – przynosi zbawienie każdemu, kto w Niego wierzy.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 08.01.2023 r.
Chrzest Zbawiciela był widzialnym znakiem przyjęcia przez Niego odpowiedzialności za nasze grzechy, aby za nie wynagrodzić Bogu Ojcu. To umiłowany Syn mógł to uczynić w sposób adekwatny, gdyż godnością jest równy Ojcu. Odrodzeni w wodach chrzcielnych zachowujmy godność dzieci Bożych.

Więcej