Parafia Jastrzębie

 Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w  Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej
    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii
  pomogą wszystkim  radować  się  wspaniałym
religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna    w  sprawach  ważnych o  każdej porze  nadto   

       Poza niedzielą i  świętami  każdego  dnia :   

rano  od  7.30  do  8.30

wieczorem od 19.00 do  20.00

                 od 17.30 do  18.30   (zima)

 Narzeczeni przyjmowani są   po  Mszy  św.  wieczornej

  → Więcej  w  kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

Konto bankowe "Parafii  Jastrzębia  ":

Krakowski  Bank  Spółdzielczy  oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj   i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym.Mesjasz  objawił  się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz  w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

WNIEBOWZIĘCIE  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY

 


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską, do dnia 8 grudnia 2021

  1. wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  2. tym którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy
  3. wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  4. każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu
    w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  5. wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
  6. wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa,
    19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

I

  

 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY O USTANIE EPIDEMII

 Szczególnym patronem na obecny czas szerzenia się choroby niech będzie dla nas św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem   Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św.Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

W tej tak bardzo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji zaufajmy Panu Bogu, Jemu powierzmy nasze rodziny, nas samych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach z cierpiącym Jezusem. Łączymy się z Wami wszystkimi w modlitwie i udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa

Ostatnie ogłoszenia parafialne

25 Niedziela zwykła 19. 09. 2021 r.
Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny; sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa... Żyjący uczciwie są wyrzutem dla bezbożnych, dlatego ci ostatni chcą w rożny sposób ich uciszyć, a to przez oszczerstwo, a to przez wyrzucenie z danego środowiska. Tymczasem oni będąc głosem Boga są ratunkiem dla zatwardziałych grzeszników. Przeżywając Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu módlmy się, aby media zawsze służyły społeczeństwu przekazując prawdę i zachęcając do braterskiej miłości.

Więcej

24 Niedziela zwykła 12. 09. 2021 r.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi... i wiem, że wstydu nie doznam. To słowa proroka Izajasza o Mesjaszu. Chrystus przyjął na siebie obelgi, zniewagi i niesprawiedliwy wyrok, aby przez cierpienie zbawić świat i być przykładem dla ludzi. Taki sam los czeka jego naśladowców. Dzisiejsza beatyfikacja ks. kardynała Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Czackiej ukazuje nam, że kto cierpi z Jezusem osiągnie zwycięstwo i wieczne szczęście.

Więcej

23 Niedziela zwykła 5. 09. 2021 r.
Bóg przychodzi, aby zbawiać, czyli między innymi sprawiedliwie wynagradzać za cierpienia i ofiary poniesione dla Jego chwały. Nie tylko na końcu świata to uczyni, lecz już w tym życiu Najwyższy chce przychodzić z pomocą człowiekowi w jego niedomaganiach. Uczynił to przez swojego Syna, a obecnie wszystkich, którzy Jego naśladują w pomaganiu. Możemy to uczynić także dziś wspierając Afgańczyków.

Więcej

22 Niedziela zwykła 29. 08. 2021 r.
. Przeżywamy w naszej diecezji kolejną synodalną niedzielę. Módlmy się za obradujących, a w naszej parafii witamy ks. wikariusza magistra Kamila Piłata, który przybył do nas z Grywałdu, a pochodzi z Dębicy. Życzymy Mu wielu łask Bożych i długiego pobytu w naszej wspólnocie.

Więcej

21 Niedziela zwykła Odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła 22. 08. 2021 r.
Posłani na cały świat apostołowie, głosili Chrystusa. Wśród nich był św Bartłomiej, który dotarł aż do Indii. Wierny Mistrzowi przelał krew; w okrutny sposób zamęczony przez tych, którzy nienawidzili światła i nie chcieli się do Niego zbliżyć, bo złe były ich uczynki. Tym światłem dla wszystkich jest jedyny Zbawiciel Jezus – Syn Boży. Niech ten święty, w którym nie było podstępu wyprasza nam potrzebne łaski.

Więcej