Parafia Jastrzębie
"Myśląc o waszej ojczyźnie, 
chciałbym odnieść do niej moje marzenie, 
jakie kilka lat temu wyraziłem pisząc o Europie. 
Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie 
w każdym jego momencie, 
od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, 
aż do jego naturalnego kresu. 
Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia 
czy to swojego, czy też innych."

papież Franciszek do Polaków na audiencji 20.03.2024 r.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2024-03/papiez-niech-polska-bedzie-ziemia-ktora-chroni-zycie.html

______________________________________________________________________

"W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją

dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego

w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek,

pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii."

 

Stanowisko Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony życia ludzkiego

 

https://episkopat.pl/rada-stala-kep-przypomina-stanowisko-kosciola-nt-godnosci-kazdej-istoty-ludzkiej/

___________________________________________________________

 

"Nienarodzone dzieci są najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich ludzi. Aborcja niesie zagrożenie również dla kobiet i ich najbliższych, a także dla całego społeczeństwa. Powoduje poważne zagrożenia zdrowia kobiet, co prowadzi do wielkiego, długotrwałego cierpienia matek zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym. Proaborcyjna propaganda fałszywie głosi, że jest to ich wolny wybór i prawo. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem (Evangelium vitae 58)."

 

Stanowisko Przewodniczącego Episkopatu Polski

w sprawie poszanowania życia ludzkiego

w fazie prenatalnej

 

https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-prosze-wszystkich-ludzi-dobrej-woli-o-otoczenie-troskliwa-opieka-zycia-nienarodzonych-dzieci-oraz-ich-matek/

___________________________________________________________________________________

 

Komunikat Przewodniczącego Episkopatu Polski

w sprawie Wielkiej Nowenny

przed Jubileuszem Odkupienia

 

https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-rozpoczynamy-dziewiecioletnia-wielka-nowenne-przed-dwutysiacleciem-odkupienia/

 

__________________________________________________________________________________________

Wsparcie dla małżonków, rodzin i młodzieży

- Fundacja Diecezji Tarnowskiej "Auxilium"

https://arka.1815.pl/2022/08/22/linia-wsparcia-dla-malzonkow-rodzin-mlodziezy-i-opiekunow/

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano po Mszy świętej do godz. 8.00

wieczorem po Mszy świętej do godz. 19.30.

 

Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

 

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy.

Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz.

Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 


 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

Zesłanie Ducha Świętego, 19.05.2024 r.
Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. To oznacza, że jest Bogiem równym Ojcu i Synowi oraz w sakramentach Kościoła daje życie wieczne wszystkim, którzy z wiarą je przyjmują. Obecny w Kościele czuwa, aby pozostał wierny Ewangelii i ją w całości przekazywał następnym pokoleniom. Przez swoje natchnienia pobudza nas do świętszego życia, abyśmy stawali się coraz milsi Bogu. Idźmy za Jego natchnieniami.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 12.05.2024 r.
Wniebowstąpienie Pana było zwieńczeniem widzialnej misji Jezusa na ziemi i kolejnym potwierdzeniem ze strony Ojca, iż jest On Jego Synem. Będąc z Ojcem jest jednocześnie obecny w swoim Kościele: w słowie Bożym, sakramentach, pasterzach i wiernych. Wszystkim nam przypomina, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tam osiągniemy pełne i prawdziwe szczęście. Zatem żyjmy tak, abyśmy to szczęście ostatecznie osiągnęli.

Więcej

6 Niedziela Wielkanocna, 05.05.2024 r.
Trwać w Bożej miłości oznacza zachowywać Jego przykazania, a to napełnia ludzkie serca Bożą radością, która rodzi optymizm i zachęca do dalszego poświęcania się dobra wszystkich. Kto lekceważy Boże prawo, pokazuje, że Go nie kocha i naraża się na smutek serca, mimo pociech zewnętrznych. Zachowujmy Boże prawo i cieszmy się Jego radością.

Więcej

5 Niedziela Wielkanocna, 28.04.2024 r.
Krzew winny dostarcza pożywienia latoroślom i wtedy one są żywe i owocują. Oderwane od niego usychają i się je pali. Zbawiciel jest tym, który daje i podtrzymuje w nas życie duchowe. Gdy odchodzimy od Niego przez grzech, jesteśmy jak suche gałązki i zasługujemy na wieczny ogień, czyli piekło. Na szczęście, póki żyjemy tu na ziemi, możemy stawać się żywymi gałązkami, korzystając z sakramentów. Bądźmy żywymi gałązkami złączonymi z pniem, czyli Jezusem.

Więcej

4 Niedziela Wielkanocna, 20.04.2024 r.
Dobry Pasterz zna owce, wyprowadza je i staje na czele, aby prowadzić na obfite pastwiska i nad wodę. Broni także przed wilkami. Jezus jest tym Dobrym Pasterzem, gdyż zna wszystkich; karmi nas, chrześcijan, słowem Bożym i swoim Ciałem oraz broni przed szatanem, który może nakłonić nas do grzechu i odłączenia się od owczarni, czyli Kościoła. Słuchajmy Chrystusa, abyśmy pokonali wszelkie zasadzki nieprzyjaciela - nie szli za najemnikami i fałszywymi prorokami.

Więcej