Parafia Jastrzębie

  

 

 

 

Zważywszy na trwający wciąż stan epidemii i w trosce o zdrowie wiernych oraz duszpasterzy, zalecam ograniczenie procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do terenu wokół kościoła.

Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust). Proszę o realizację szczegółowych wytycznych z dnia 27 maja br. przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Tarnów, 04 czerwca 2020 roku

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • - osób w podeszłym wieku
  • - osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • - osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19
     

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

                                                             † Andrzej Jeż

                                                      BISKUP TARNOWSKI

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w  Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa

Strona główna

 

Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA 

w  Jastrzębi

 

  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej 

wszystkich Parafian i Gości.

Niech informacje oraz aktualności z życia parafii 

  pomogą wszystkim  radować  się  wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.

 

 

Kancelaria parafialna  

czynna    w  sprawach  ważnych o  każdej porze   

       Poza niedzielą i  świętami  każdego  dnia :   

rano  od  7.30  do  8.30

wieczorem od 19.00 do  20.00 

                 od 17.30 do  18.30   (zima) 

 Narzeczeni przyjmowani są   po  Mszy  św.  wieczornej 

  → Więcej  w  kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

Konto bankowe "Parafii  Jastrzębia  ":

 

Krakowski  Bank  Spółdzielczy  oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 

 

 Drodzy  Bracia  i Siostry !!!

 

Kończąc  proboszczowanie  w parafii  Jastrzębia wyrażam

wszystkim  serdeczne podziękowanie za  lata pobytu ,

za tak  wiele  dobroci  i  serca  okazanego  przez modlitwwę ,\

trudy , prace , za wszystkie ofiary i  dary  by

parafia  nasza  była  wielka i wspaniała .

Dziękując  wszystkim chcę  niejako  usciskać  i  ucałować

wasze  dobre  ręce  Niech  Bóg  za  wszystko  Wam  błogosławi .

 

                                                           Zawsze  oddany Ks.  St.  Pazdan

   Rok  Liturgiczny  2019 / 2020

  Znalezione obrazy dla zapytania ultima cena de jesus

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY O USTANIE EPIDEMII
 Szczególnym patronem na obecny czas szerzenia się choroby niech będzie dla nas św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem   Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św.Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

W tej tak bardzo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji zaufajmy Panu Bogu, Jemu powierzmy nasze rodziny, nas samych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach z cierpiącym Jezusem. Łączymy się z Wami wszystkimi w modlitwie i udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Znalezione obrazy dla zapytania nabożęństwo czerwcowe

 

 
Przyjdźcie do  Mnie  wszyscy  ...................

Ostatnie ogłoszenia parafialne

19 Niedziela zwykła 09. 08. 2020 r.
Jezus przemienił się na górze Tabor wobec uczniów, aby ich umocnić na czas swoje męki i śmierci. Z Nim zawsze był i jest Bóg Ojciec dla którego wszystko żyje, co potwierdza ukazania się Mojżesza i Eliasza.Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową, która przywołuje wspomniane wydarzenie z życia Jezusa. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Gości, w wśród nich ks. Kazimierza- dzisiejszego kaznodzieję. Witamy Was drodzy parafianie i zapraszamy do skorzystania z daru odpustu, czyli darowania kar za grzechy.

Więcej

XVIII Niedziela Zwykła 2 . VIII . 2020 r.
Każda Eucharystia- Msza św. jest dowodem tego, jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas. On nie jest obojętny wobec naszych pragnień i chce ofiarować człowiekowi nie tylko to, czego pragnie, ale przede wszystkim to, czego najbardziej potrzebuje. W dzisiejszej ewangelii usłyszymy, jak Pan nie zostawia nas w potrzebie, ale chce nas nakarmić, byśmy mieli siłę służyć również innym.

Więcej

XVII Niedziela Zwykła 26.07.2020 r.
Każdy z nas powołany jest przez Pana Boga do szukania królestwa niebieskiego. Zbliżamy się do niego, ilekroć wprowadzamy pokój i dzielimy się tym co mamy z innymi. Chrystus jest naszym najcenniejszym skarbem, który odkrywamy zwłaszcza podczas Eucharystii. Dlatego z wiarą i skupieniem przeżyjmy tę Mszę Świętą, zawierzając Panu Bogu nowy tydzień, naszą pracę i wakacyjny wypoczynek.

Więcej

XVI Niedziela Zwykła 19.07.2020 r.
„Pamiętaj, aby dzień święty święcić" - to trzecie przykazanie Dekalogu gromadzi nas dziś w świątyni, by wielbić Boga za otrzymane łaski, przepraszać za grzechy i prosić w potrzebach naszych serc. W dzisiejszą niedzielę Pan Bóg poprzez przypowieść o chwaście wśród zbóż wzywa nas do czujności i wybierania dobra, a unikania zła. Módlmy się podczas tej Eucharystii, abyśmy to zadanie realizowali w swojej codzienności.

Więcej

XV Niedziela Zwykła 12.07.2020 r.
Na progu nowego tygodnia pracy i wakacyjnego wypoczynku gromadzimy się na Eucharystii. To Chrystus jest siłą i mocą na drodze realizowania życiowego powołania. To tutaj karmi nas swoim Ciałem i umacnia Słowem. Chrystus jest obecny pośród nas, by nas napełniać sobą – swoją mocą, by nas uzdalniać do chrześcijańskiego życia. Chciejmy dziękować Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy i powierzajmy Mu wszystkie nasze troski .

Więcej