Parafia Jastrzębie

W tym tygodniu w dni powszednie

w naszym kościele

będzie sprawowana tylko jedna Msza św.:

w poniedziałek - rano o 7.00,

we wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę

- wieczorem o 18.00.

(W sobotę z procesją fatimską.)

 

 

Organizowana jest pielgrzymka autokarowa z naszej parafii

do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu,

do Sanktuarium św. Jana w Dukli

oraz do Miejsca Piastowego

- Sanktuarium św. Michała Archanioła.

Wyjazd w sobotę 27 sierpnia.

Zapisy w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej

do 17 sierpnia.

Koszt: 30 zł.

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano od 7.30 do 8.30

wieczorem od 19.00 do 20.00

                 od 17.30 do 18.30   (zima)

 Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

19 niedziela zwykła, 07.08.2022 r.
Pan przemieniony na górze Tabor nie tylko pokazał, że niebo istnieje, ale że czeka na wszystkich, którzy będą wiernie trwać przy Bogu w życiu doczesnym. Przeżywając uroczystość odpustową, skorzystajmy z daru odpuszczenia kar za grzechy wyznane na spowiedzi, bo uwolnienie się od nich przybliży nas na dzień przejścia do chwały zbawionych w niebie.

Więcej

18 niedziela zwykła, 31.07.2022 r.
Biblijny mędrzec - Kohelet mówi, że wszystko jest marnością, to znaczy jest ulotne, przemija. Człowiek nie wie, kiedy zażądają od niego zdania sprawy ze swojego życia. Dlatego św. Paweł zachęca nas, abyśmy przezwyciężając nasze wady, czyli to, co przyziemne w nas, dążyli do tego, co w górze, do życia wiecznego z Bogiem.

Więcej

17 niedziela zwykła, 24.07.2022 r.
Modlitwa jest podstawą życia człowieka wierzącego w Chrystusa. Do Boga zwracamy się na początku i na końcu dnia, podejmując pracę i w chwilach odpoczynku, przed posiłkiem i po nim, a także wyruszając w drogę. Dziś szczególnie polecamy naszemu Ojcu w niebie wszystkich uczestników ruchu drogowego, prosząc dla nich o opiekę, bezpieczeństwo i rozwagę oraz o to, aby wszystkie nasze drogi przybliżały nas do Boga.

Więcej

16 niedziela zwykła, 17.07.2022 r.
Życie ludzkie toczy się w rytmie pracy i odpoczynku. Szczególne miejsce zajmuje w nim niedzielna Eucharystia, gdy odkładamy zwyczajne zajęcia i wybieramy najlepszą cząstkę: słuchamy słów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, powierzamy Mu radości i troski naszego życia oraz przyjmujemy Go w Komunii świętej jako drogiego Gościa naszej duszy.

Więcej

15 niedziela zwykła, 10.07.2022 r.
Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, aby nauczyć nas, że mamy być bliźnimi dla każdego, kto znajdzie się w potrzebie. On sam jak dobry Samarytanin pochyla się nad ludzką słabością, opatruje nasze rany i umacnia nas poprzez sakramenty, zwłaszcza spowiedź i Eucharystię. Oczekuje, że i my nie przejdziemy obojętnie wobec cierpiącego człowieka.

Więcej