Parafia Jastrzębie

 

UWAGA!

W najbliższą niedzielę, 26 czerwca obchodzimy Uroczystość tytułu Kościoła Pomocniczego w Kąśnej Dolnej - Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Z tej racji zmieniony będzie porządek Mszy świętych:

kościół parafialny: 7.00, 8.30, 16.00

Jastrzębia Górna: 9.45

Kąśna Dolna: 11.00

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano od 7.30 do 8.30

wieczorem od 19.00 do 20.00

                 od 17.30 do 18.30   (zima)

 Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

13 niedziela zwykła, 26.06.2022 r.
Pełnienie misji prorockiej było bardzo ważne w Izraelu. Powołani przez Boga ludzie przypominali ludowi konieczność bycia wiernymi Przymierzu. Dlatego prorok Eliasz otrzymuję polecenie od Boga, aby namaścił na proroka po sobie Elizeusza, syna Szafata. Z tym zadaniem wiązało się narażanie na niechęć i wzgardę ze strony upominanych. Wysłannicy Boga jednak tego się nie lękali. Nie lękajmy się głosić słowa Bożego.

Więcej

12 niedziela zwykła, 19.06.2022 r.
"Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje." Te słowa kieruje do nas Zbawiciel, aby zachęcić nas do wysiłku i pracy nad swoim i innych zbawieniem. Jeśli jednak z tego zrezygnujemy, narażamy się na bezsensowne spędzanie chwil na tym świecie, które zakończy się potępieniem, czyli przegraniem wieczności. Podejmujmy zatem trud zmagania się o to, co najważniejsze.

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 12.06.2022 r.
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Trudność zrozumienia polega na tym, że tu na ziemi nie mamy analogii, aby przez porównanie pojąć tę prawdę. To jednak świadczy, że Bóg jest niepojęty dla ludzkiego rozumu. Ufajmy zatem Bogu, który nas kocha i chce doprowadzić do poznania prawdy.

Więcej

Zesłanie Ducha Świętego, 05.06.2022 r.
Duch Święty, którego Ojciec posłał w imieniu Chrystusa, przypomniał Apostołom to, co Jezus im mówił i uczył ich właściwego rozumienia działania Boga w świecie. Od momentu chrztu Pocieszyciel gości także w naszych sercach, gdy żyjemy w łasce uświęcającej i wtedy lepiej rozumiemy Boże objawienie i łatwiej jest nam nim żyć. Starajmy się więc trwać w łasce uświęcającej i codziennie módlmy się o światło Ducha Świętego.

Więcej

Wniebowstąpienie Pańskie, 29.05.2022 r.
Zbawiciel po wypełnieniu misji zleconej Mu przez Ojca wraca do nieba, ale posyła uczniów, aby kontynuowali Jego dzieło, aż przyjdzie po raz wtóry na ziemię. Wszyscy wierzący mają obowiązek dzielenia się wiarą i orędziem zbawienia świata w Chrystusie. Módlmy się za V Synod, aby jego postanowienia służyły ożywieniu życia religijnego w naszej diecezji.

Więcej