Parafia Jastrzębie

 Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano od 7.30 do 8.30

wieczorem od 19.00 do 20.00

                 od 17.30 do 18.30   (zima)

 Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień  Wszystkich  Świętych  i Zaduszny  !!!!

 

 

Cmentarz dowodem na nieśmiertelność

 

 

Cmentarz dowodem na nieśmiertelność - foto
 

 Dobry  Jezu a nasz  Panie    daj im  wieczne   

            spoczywanie      daj  Amen .

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską, do dnia 8 grudnia 2021

  1. wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  2. tym którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy
  3. wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  4. każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu
    w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  5. wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
  6. wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa,
    19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

  

 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

W tej tak bardzo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji zaufajmy Panu Bogu, Jemu powierzmy nasze rodziny, nas samych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach z cierpiącym Jezusem. Łączymy się z Wami wszystkimi w modlitwie i udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

1 niedziela Adwentu, 28.11.2021 r.
Wieniec adwentowy z czterema świecami przypomina nam, że przez cztery niedziele będziemy oczekiwać na kolejne w naszym życiu święta Bożego Narodzenia. Chociaż są one cykliczne, to realnie przygotowują nas na spotkanie z Panem w niebie. Zapalona pierwsza świeca wskazuje na ostatniego proroka – Jana Chrzciciela, który bezpośrednio poprzedził objawienie się Mesjasza Pańskiego. Czuwajmy, aby Pan zastał nas przygotowanych, gdy przyjdzie nas sądzić. Módlmy się o dobre przeżycie tego okresu, a także za pasterza naszej diecezji - biskupa Andrzeja, przeżywając dwunastą rocznicę jego święceń biskupich.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21.11.2021 r.
Królestwo Chrystusa jest wieczne, ale objawi się w pełni dopiero na końcu świata. Zbawiciel pragnie, aby było obecne także na tym świecie i dlatego zaprasza do niego wszystkich ludzi. Jednak tylko nieliczni chcą, aby On panował w ich życiu. To ci, którzy zachowują Jego przykazania i liczą się z Bogiem na co dzień. Przeżywając Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, chciejmy wybierać Jego królestwo i do niego należeć, bo tylko ono nie przeminie.

Więcej

33 niedziela zwykła, 14.11.2021 r.
Księga proroka Daniela, mówi, że w czasie wielkiego ucisku narodu wybranego wystąpi Michał Archanioł - wielki książę i opiekun. Wtedy też dostąpią zbawienia wszyscy zapisani w księdze, to znaczy ci, co dobrym życiem zasłużyli na ostateczne usprawiedliwienie i bycie blisko Boga. Módlmy się, abyśmy przez dobre postępowanie zasłużyli na zapis w księdze życia.

Więcej

32 niedziela zwykła, 07.11.2021 r.
Bóg patrzy na nasze serca i pragnie, aby były wielkoduszne tak jak serce ubogiej wdowy, która wrzucając do skarbony świątyni całe swoje utrzymanie, zawierzyła dalsze życie Bożej Opatrzności. Jezus jej czyn pochwalił i daje nam jako przykład do naśladowania. Módlmy się o hojność naszych serc tak wobec Boga, jak i bliźnich.

Więcej

31 niedziela zwykła, Rocznica poświęcenia kościoła, 31.10.2021 r.
Świątynia to miejsce szczególnej obecności Boga na ziemi. Od chrztu świętego jesteśmy świątyniami Boga. W dniu rocznicy poświęcenia parafialnego kościoła i kaplic warto postawić sobie pytanie: W jakim stanie jest świątynia mojego ciała? Jezus chce, aby była święta, tzn. wypełniona Jego łaską. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie byli pięknymi świątyniami Chrystusa, a synodalne postanowienia pogłębiły nasze rozumienie chrześcijańskiej kultury.

Więcej