Parafia Jastrzębie

 

 

Wsparcie dla małżonków, rodzin i młodzieży

- Fundacja Diecezji Tarnowskiej "Auxilium"

https://arka.1815.pl/2022/08/22/linia-wsparcia-dla-malzonkow-rodzin-mlodziezy-i-opiekunow/

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano po Mszy świętej do godz. 8.00

wieczorem po Mszy świętej do godz. 19.30.

 

Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

 

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy.

Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz.

Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 


 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

1 niedziela Adwentu, 03.12.2023 r.
Bóg jest naszym Ojcem, naszym Stwórcą, a my wszyscy dziełem Jego rąk. Jak dzieci mamy słuchać Boga, gdyż On naprawdę chce naszego prawdziwego dobra. Jesteśmy też od Niego zależni, a mimo to popełniamy zło, które nas poniża i nie chcemy się nawracać. Najwyższy jest cierpliwy, ale to każdy człowiek musi zbudzić się z letargu grzechu, aby otrzymać od Wszechmogącego zbawienie.

Więcej

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2023 r.
Królestwo Chrystusa jest wyjątkowe i jedyne, ponieważ nie będzie miało końca, a jego Władca jest nieśmiertelny. Ma też swoją najszlachetniejszą konstytucję, którą stanowi 8 błogosławieństw, a naczelnym prawem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. To królestwo naszego Zbawiciela urzeczywistnia się już tu na ziemi, ale pełnię osiągnie na końcu świata. Włączeni w takie królestwo, służmy najwspanialszemu Królowi wszechświata.

Więcej

33 niedziela zwykła, 19.11.2023 r.
Dary, które otrzymujemy od Boga, zobowiązują nas do ich dostrzeżenia i odpowiedniego pomnożenia, aby otrzymać od Najwyższego obfitą nagrodę. Każdy człowiek otrzymuje dary i zdolności, ale nie wszyscy mają takie same i w tej samej ilości. Dzieje się tak z woli Bożej dlatego, abyśmy sobie nawzajem służyli. Pomnażajmy Boże dary w sobie i służmy nimi innym.

Więcej

32 niedziela zwykła, 12.11.2023 r.
Mądrość jest wspaniała i nie więdnie – słowa z księgi Mądrości pouczają, że prawdziwa Mądrość polega na nieustannym patrzeniu na cel ostateczny i podporządkowaniu mu wszystkiego. Celem jest zbawienie i nie można go zdobyć bez wiary w Boga. Boża mądrość jest więc życiem wiarą na co dzień. Troszczmy się o taką mądrość.

Więcej

31 niedziela zwykła, 05.11.2023 r.
Zboczyliście z mojej drogi, dlatego rzucę na was przekleństwo – słowa proroka Malachiasza napełniają lękiem. Chociaż zostały skierowane do ówczesnych kapłanów Starego Przymierza, to jednak wiemy, iż Bóg nie będzie błogosławił tym, co przekraczają Jego przykazania i innych do tego zachęcają. Natomiast pomaga tym, co pilnie przestrzegają zasad, które są istotne, bo bronią prawdziwych wartości.

Więcej