Parafia Jastrzębie

 Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano od 7.30 do 8.30

wieczorem od 19.00 do 20.00

                 od 17.30 do 18.30   (zima)

 Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

W tej tak bardzo wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji zaufajmy Panu Bogu, Jemu powierzmy nasze rodziny, nas samych i wszystkich, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo. Trwajmy w naszych domach z cierpiącym Jezusem. Łączymy się z Wami wszystkimi w modlitwie i udzielamy wszystkim Bożego błogosławieństwa.

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

3 niedziela zwykła, 23.01.2022 r.
Słowo Boże jest drogowskazem na drodze naszego życia. Jest znakiem dobroci Boga, który dzięki niemu chciał nas pouczyć o Sobie i wskazać drogę zbawienia. Mamy Jego słowo szanować, ale przede wszystkim zachowywać w sercu, aby na co dzień nim żyć. Wtedy przyniesie ono zbawienne owoce dla nas i innych ludzi. Przeżywając niedzielę słowa Bożego, zwróćmy uwagę na ten wielki skarb, jaki każdego dnia, a zwłaszcza w Dzień Pański, daje nam Bóg.

Więcej

2 niedziela zwykła, 16.01.2022 r.
Bogu zależy na ludziach i troszczy się o ich potrzeby, tak jak zatroszczył się o nowożeńców w Kanie Galilejskiej. Wymaga jednak, abyśmy zachowując Jego wskazania, unikali niepotrzebnych ciężarów, które mogą z naszego życia uczynić pasmo cierpień nie do uniesienia. Zaufajmy Najwyższemu i dajmy się Jemu prowadzić po ścieżkach, które nam wyznaczył.

Więcej

Święto Chrztu Pańskiego, 09.01.2022 r.
Chrystus na początku publicznej działalności przyszedł do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest pokuty w rzece Jordan. Podjął się trudu wynagrodzenia Bogu Ojcu za wszystkie grzechy popełnione przez ludzi. Jego chrzest zapowiadał nasz chrzest, dzięki któremu zostaliśmy włączeni do Kościoła i uwolnieni od grzechu. Bądźmy wdzięczni Bogu za ten wielki dar i żyjmy zobowiązaniami wypływającymi z przyjęcia pierwszego i najważniejszego sakramentu.

Więcej

2 niedziela po Bożym Narodzeniu, 02.01.2022 r.
Trwamy w radości Bożego Narodzenia. Dziękujemy Synowi Bożemu, że stał się człowiekiem, aby otworzyć nam bramy nieba. Wpatrując się w Jego dobroć wobec rodzaju ludzkiego, sami stawajmy się dobrzy dla Niego - przez zachowywanie Bożych przykazań - i dla ludzi, szanując ich godność dziecka Bożego.

Więcej

Niedziela Świętej Rodziny, 26.12.2021 r.
Najwspanialszą rodziną na świecie była Święta Rodzina. W niej panowała zgoda i prawdziwa miłość, charakteryzująca się poświęceniem dla innych. Rodzina z Nazaretu jest wzorem dla naszych rodzin. Przeżywając Niedzielę Świętej Rodziny módlmy się szczególnie za tegorocznych jubilatów, którzy są znakiem, że sakramentalne małżeństwo może przetrwać każdą burzę, jeśli małżonkowie o to proszą Boga i idą za Jego wskazaniami.

Więcej