Parafia Jastrzębie

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

VI Niedziela Wielkanocna 21 . V. 2017 r.
Nasze życie upływa wśród rozmaitych przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, został z nami w Eucharystii w Komunii św. . To właśnie On wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej codzienności. . Bowiem „ Nie samym chlebem żyje człowiek , ale każdym słowem ,które pochodzi z ust Bożych” Potrzebujemy rzeczy ziemi , nieodzowny jest nam chleb codzienny ,ale jeszcze bardziej potrzebujemy Chleba Eucharystycznego który ubogaca i uświęca nasze życie . Módlmy się więc za dzieci ,które przeżywają dziś rocznicę pierwszej Komunię św. Wspomnijmy też i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc, a ofiarami wesprzyjmy prace parafialne .

Więcej

V Niedziela Wielkanocy 14. V. 2017 r.
Jako pielgrzymi zdążamy na spotkanie z Bogiem i gromadzimy się w świątyni na sprawowanie Liturgii Eucharystycznej. Msza Święta bowiem jest przystankiem na drodze do nieba, a równocześnie spotkaniem z Chrystusem, który jest drogą prowadzącą do domu Ojca w „którym jest mieszkań wiele” (J 14,2). Spotykając się z Chrystusem w ziemskiej doczesności, kierujemy nasze myśli i serca ku wieczności, do której zbliżamy się z każdym dniem naszego życia. Umocnieniem niech będzie nam Komunia św., a także wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej ,której 100 –lecie objawień przeżywamy.

Więcej

IV . Niedziela Wielkanocy 7 .V.2017 r.
Dzisiaj wpatrujemy się w postać Jezusa Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi Nie jesteśmy więc sami. Jest z nami nasz Pan i Bóg , aby nas zapewnić , że właśnie On jest Dobrym Pasterzem który oddał życie za nas swoje owce i troszczy się nieustannie o nas . Wsłuchani w prośbę Ojca Świętego módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, bowiem rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne . Zanośmy więc dzisiaj modlitwy w tej intencji jak też i za naszego alumna Dariusza , a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie

Więcej

N.M.P. Matki Bożej Królowej Polski głównej Patronki Polski 3. V . 2017 r.
Z radością stajemy dziś u stóp naszej Matki i Królowej Polski ,która od tylu pokoleń dzieli z nami losy i te pomyślne i te bolesne , chwile tryumfu i niewoli . Od wieków jesteśmy związani z Maryją, a Ona z nami . Jezus nasz Zbawiciel dał nam Ją za Matkę , ażeby przeniknęła nasze życie Bożym światłem ,pierwiastkiem łaski płynącej tak obficie z Chrystusowego Krzyża i Eucharystii . Prośmy Maryję ,Królową Polski , aby w nasze dusze , w nasze polskie życie wnosiła światło ,którym jest Jezus Chrystus .

Więcej

III Niedziela Wielkanocna 30. IV. 2017 r.
Rozpoczynamy IX Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa zmartwychwstałego Pana: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" . Aby głosić Ewangelię, należy ją dobrze poznać. Dlatego wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę Niedzielę Biblijną jako pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego i jako wspólnota Kościoła będziemy czytać List do Galatów, który mówi o zbawieniu przez wiarę w Ewangelię. Do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu jesteśmy zaproszeni wszyscy - zarówno przedstawiciele naszego życia narodowego, jak i wszyscy siostry i bracia w Chrystusie. Niech kolejny Tydzień Biblijny, będzie zachętą do uważnego słuchania Bożego Słowa stanie się sposobnością odkrywania prawdziwego Oblicza Chrystusa i Jego obecności w historii, pogłębienia świadomości naszej przynależności do Niego oraz wspólnoty Kościoła, Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i Słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

Więcej