Parafia Jastrzębie

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

I. Niedziela Wielkiego Postu . 18 II. 2018 r.
W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele Wielki Post - czas pokuty , nawrócenia i przygotowania do przeżywania radości Zmartwychwstania . Jest to szczególny czas zbliżenia się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana . Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego , częstszej modlitwy ,postu i czynów miłosierdzia . Razem z darami chleba i wina ,które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy o siłę do wytrwania w nich ,abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana, a ofiarami wesprzyjmy parafialne sprawy

Więcej

VI Niedziela zwykła . 11. II. 2018 r.
Msza św. w której uczestniczymy , to wspaniałe świadectwo jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo troszczy się o niego i jak w dzisiejszej ewangelii oczyszcza i nas z trądu grzechu . To w Kościele możemy zostać uzdrowieni rozgrzeszeni oraz możemy przemienić nasze myślenie i nasze spojrzenie na siebie, na bliźnich, na świat i na Boga. Pomoże nam w tym i nadchodzący Wielki Post oraz rozpoczynający się dziś 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu Niech Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu stanie się okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abstynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie. Można ten fakt wpisać do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Módlmy się do Boga za wszystkich , którzy swoim przykładem życia dają nam wzór radosnego spędzania spotkań w gronie rodzinnym i z bliźnimi bez alkoholu, a ofiarami wesprzyjmy Seminarium Duchowne w Tarnowie .

Więcej

V Niedziela zwykła . 4. II. 2018 r.
Tak jak każdej niedzieli gromadzimy się i dziś w świątyni . Chrystus i dziś chce z nami się spotykać po to, aby - jak ukazuje nam to dzisiejsza Ewangelia - leczyć nasze dusze i ciała. On jest tym, który „leczy złamanych na duchu”. Tym, który chce w nasze życie wprowadzać pokój, radość i nadzieję, pomimo trudów, zmartwień i problemów. Bóg nigdy nie zostawia człowieka samemu sobie. I chociaż jest najświętszy to jednak nie odrzuca biednych, słabych i grzesznych ludzi . Jezus chce dzisiaj ująć nas za rękę jak teściową Szymona Piotra i podnieść nas z naszych słabości, byśmy uzdrowieni na duszy mogli dostrzec Boga w drugim człowieku i byśmy służyli Mu z miłością. Ufajmy Chrystusowi ,szukajmy Jego pomocy na dzisiejszej adoracji i bądźmy z Nim w łączności by dawać o Nim świadectwo całym naszym życiem.

Więcej

IV Niedziela zwykła . 28 . I. 2018r.
Gromadzimy się na liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą i miłością. Chcemy doświadczyć Jego bliskości i pomocy łaski. Przeżywając kolejną niedzielę synodalną, w naszej refleksji zatrzymajmy się nad duchowością naszej diecezji i naszą osobistą. Obyśmy dzięki wytrwałej modlitwie i słuchaniu słowa Bożego potrafili zrozumieć, że Bóg poprzez posługę Kościoła pragnie nam okazać swoją moc i siłę. Jezus nadal, jak przed wiekami w synagodze w Kafarnaum głosi słowo Boga i uzdrawia.

Więcej

III Niedziela zwykła . 22 . I. 2018 r.
Gromadzimy się na Eucharystii w ramach niedzieli Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. ,który przeżywamy pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” Każdy, z nas uświadamia sobie, jak ważne jest świadectwo naszego chrześcijańskiego życia dla jedności chrześcijan. Trwajmy i my w nauce Apostołów i modlitwie szczególnie na Mszy Świętej , która jest centrum życia Kościoła o jedność swoich wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym Słowie i Komunii Świętej, pozwoli wcielać ją w nasze codzienne życie. Naszą parafialną jedność wyraźmy też troską o ogrzewania naszych kościołów przez ofiarę na tace .

Więcej