Parafia Jastrzębie

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

IV Niedziela Wielkiego Postu 26 .III. 2017r.
Przeżywana dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę „Letare” czyli niedzieli radości . Cieszymy się , bo przekroczyliśmy połowę tego świętego czasu który przygotowuje nas do Paschy Chrystusa do -Zmartwychwstania. Człowiek ,który się nawraca , czyli żałuje za swoje grzechy jest największa radością Boga i sam zyskuje radość w sakramencie Pokuty. Żyjemy w świecie, w którym człowiek pragnie osiągnąć szczęście za wszelką cenę i zazwyczaj nie zauważa wtedy tych, którzy są obok i potrzebują pomocy. Inaczej czyni Pan Jezus, widząc biedę i nieszczęście niewidomego, przywraca mu wzrok. Prośmy Go podczas tej Eucharystii o otwarcie nam oczu na drugiego człowieka i jego potrzeby; prośmy o siłę i moc do przezwyciężania naszych słabości i codziennych upadków.

Więcej

III Niedziela Wielkiego Postu 19.III . 2017 r.
Msza Święta jest spotkaniem z Jezusem. Takie doświadczenie Bożej łaski nie może pozostać bez wpływu na nasze ludzkie życie. Człowiek, który spotyka się z Panem, może się zmieniać. Doświadczyła tego i Ewangeliczna Samarytanka Powierzmy dzisiaj Chrystusowi siebie, by Jego łaska umacniała i nas w dobrym życiu, a ofiarami wesprzyjmy sprawy parafii .

Więcej

II Niedziela Wielkiego Postu 12. III . 2017 r.
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Chrystusa ,który wobec uczniów ukazał swoją Boską naturę w cudownej przemianie . Przemieniony i uwielbiony Jezus z Góry Tabor z jednej strony jest zapowiedzią uwielbienia naszego ciała , a z drugiej uświadamia nam potrzebę nieustannej przemiany. Zgromadzeni na Eucharystii w drugą niedzielę Wielkiego Postu, prośmy Pana o przemienianie naszych spraw . Byśmy, wpatrując się w jaśniejące oblicze Chrystusa, budowali swoje codzienne życie na prawdzie i miłości oraz usłyszeli słowa , które rozległy się z obłoku „To jest Syn mój umiłowany”

Więcej

I. Niedziela Wielkiego Postu . 5. III. 2017 r.
W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele Wielki Post - czas pokuty , nawrócenia i przygotowania do przeżywania radości Zmartwychwstania . Jest to szczególny czas zbliżenia się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana . Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego , częstszej modlitwy ,postu i czynów miłosierdzia . Razem z darami chleba i wina , które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy o siłę do wytrwania w nich , abyśmy jak Chrystus Pan zwyciężyli szatana .

Więcej

VIII Niedziela zwykła . 26. II. 2017 r.
Pan Jezus, który nas zaprosił na Ucztę eucharystyczną, zwraca się dziś do nas słowami pełnymi serdeczności. Mówi, abyśmy się nie martwili zbytnio o nasze życie, o naszych bliskich o przyszłość. Wszyscy bowiem znajdujemy się w dobrych rękach Ojca niebieskiego, który wie, czego nam potrzeba. Skoro dał nam swojego Jedynego Syna , to nie może nam odmówić czegoś, co jest nam naprawdę potrzebne? Niech nasze serca wypełni modlitwa, zwłaszcza o to, abyśmy nigdy nie zwątpili w dobroć Boga i w Jego opatrzność nad nami. Modlitwą zwłaszcza adoracyjną otoczmy i nadchodzący Wielki Post oraz rozpoczynający się dziś 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszego Narodu. Niech stanie się on okazją do podjęcia różnych ofiar, w tym abstynencji od alkoholu przez pewien okres lub całe życie z wpisaniem się do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Biskupi Polscy proszą nas o radosne przeżywanie dni karnawałowych bez alkoholu – posłuchajmy .

Więcej