Parafia Jastrzębie

 

W sobotę, 1 października,

rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe,

które w naszej parafii będą sprawowane

w dni powszednie:

w Kąśnej Dolnej o 16.30,

w kościele parafialnym o 17.00

i w Jastrzębi Górnej o 17.30.

Z tej racji Msze święte wieczorne w kościele parafialnym

w dni powszednie będą sprawowane około godz. 17.30

(po nabożeństwie różańcowym).  

W niedziele nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30, po nim Msza święta.

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Bartłomieja w Jastrzębi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

 

                                      Strona główna


             Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

                               w  Jastrzębi


  33-191 Jastrzębia   tel.: 14 6512 0 17
   e-mail:  parafiajastrzebia@interia.pl


Serdecznie witamy na stronie internetowej

    wszystkich Parafian i Gości.


Niech informacje oraz aktualności z życia parafii

  pomogą wszystkim radować się wspaniałym

religijnym życiem naszej wspólnoty.


                           Kancelaria parafialna  

czynna w sprawach ważnych o każdej porze, nadto   

       Poza niedzielą i świętami każdego dnia :   

rano po Mszy świętej do godz. 8.00

wieczorem po Mszy świętej do godz. 19.30.

 

Narzeczeni przyjmowani są po Mszy św. wieczornej

  → Więcej w kontaktach  
→ Porządek nabożeństw w Parafii

 

Konto bankowe "Parafii Jastrzębia":

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Ciężkowicach

 NRB. 90 8591 0007 0290 0000 1430 0001

 

 

 


O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Mesjasz objawił się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej masz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do niebieskiej ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.

 

 

 


 

 

MODLITWA ZE ŚWIĘTYM SZYMONEM Z LIPNICY

O USTANIE EPIDEMII

 

 

 

 

 

                                                            s

 

św. Szymon z Lipnicy, bernardyn, który w XV wieku pomagał chorym podczas panującej w Krakowie epidemii cholery, udzielając sakramentów i niosąc pociechę.
Chciejmy odmawiać specjalne modlitwy za wstawiennictwem Świętego. Zapraszamy do   modlitwy i zachęcamy do odmawiania Różańca i modlitwy do św. Szymona w domu:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z Tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.   Amen.


Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

27 niedziela zwykła, 02.10.2022 r.
Bóg przez proroka Habakuka przestrzega, że zginie ten, kto jest ducha nieprawego. A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Nie wolno się zatem zniechęcać, gdy widzimy, że zło się panoszy, a ludzie nieprawi biorą górę. Ostatecznie zwycięzcami okażą się ludzie sprawiedliwi. Oni to będą żyć zawsze zjednoczeni z Panem. Czyńmy dobro, czekając na wieczną nagrodę.

Więcej

26 niedziela zwykła, 25.09.2022 r.
Chciwość nie tylko godzi w drugiego człowieka, ale prowadzi do wiecznego potępienia. Doświadczył tego bogacz z dzisiejszej Ewangelii. Każdy, kto dobra zatrzymuje tylko dla siebie, sprzeciwia się Najwyższemu, który chce, aby wszystkim służyły. Dzielmy się tym, co posiadamy.

Więcej

25 niedziela zwykła, 18.09.2022 r.
Każdy, kto wyzyskuje bliźniego, obraża Boga, który daje dobra, abyśmy je wykorzystywali na Jego chwałę i pożytek ludzi. Rządzący – polecani modlitwie, o których mówi św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza – mają czuwać, aby nikomu nie działa się krzywda. Ostatecznie to wszechwiedzący Bóg będzie oceniał i wynagradzał lub karał za czyny, których dokonujemy tu na ziemi.

Więcej

24 niedziela zwykła, 11.09.2022 r.
Bóg czeka na nawrócenie każdego grzesznika i gdy to się stanie, radość w niebie jest wielka. Nawrócić się to znaczy przyjąć do swojego serca, że zachowanie Bożych praw jest konieczne, aby człowiek nie zmarnował życia. Pierwsze czytanie nam pokazuje, że chociaż Bóg jest cierpliwy, nie można lekceważyć wezwania do nawrócenia.

Więcej

23 niedziela zwykła, 04.09.2022 r.
Roztropność, o której mówi Jezus w Ewangelii, charakteryzuje się podejmowaniem odpowiednich decyzji. Chrześcijanin to ten, kto opowiada się za Bogiem, mimo trudności związanych z przezwyciężaniem świata i własnych słabości. Bóg jest godzien wszelkiego poświęcenia, gdyż tylko On zbawia. Trwajmy zatem w Nim.

Więcej