Parafia Jastrzębie

 

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

XI Niedziela Zwykła 17 . VI . 2018 r.
Dzisiaj łączymy się z całą Diecezja, a szczególnie ze Starym Sączem bowiem przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu są diecezjalne uroczystości związane z Diecezjalnym Świętem Rodziny pod przewodnictwem pasterza naszej Diecezji ks. bp dr Andrzeja Jeża . Radość wspólnej modlitwy utrwali festyn dla rodzin, organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Uroczystość ta będzie równocześnie Diecezjalną Pielgrzymką Rodzin , którym patronuje św. Kinga. Módlmy się więc gorąco w intencji naszych rodzin, a ofiarą na składkę wesprzyjmy sprawy naszej parafii szczególnie prace które trwają .

Więcej

X Niedziela Zwykła 10 . VI . 2018 r.
Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Troszczy się i kocha każdego z nas. On uczy, jak iść Jego drogą, najlepszą dla nas. Kiedy jednak sprzeciwiamy się Bogu i łamiemy Jego przykazania, pojawia się lęk. Tak jak Adam boimy się i ukrywamy swoje wnętrze przed Bogiem, innymi ludźmi, a nawet przed sobą samym. Pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszych grzechów. Podczas Mszy św. wspólnie wyznajmy wiarę w Jego wszechmoc i dobroć. Trzeba nam też osobiście w sercach, swoimi słowami, z wiarą zwracać się zawsze do dobrego Boga.

Więcej

IX Niedziela Zwykła 3. VI . 2018 r.
Przeżywamy niedzielę w oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Jezusowi za to, że pozostał z nami, że się za nas ciągle ofiaruje, że ukryty w tabernakulum naszych świątyń nieustannie wstawia się za nas do Ojca. Kościół nie ma nic cenniejszego od Eucharystii. Otrzymaliśmy ją od Chrystusa nie jako jedną z wielu innych łask, ale jako dar największy. Dar nie tylko od Niego, ale z Niego samego. W procesjach w sposób szczególny wyznajemy naszą wiarę i miłość do Jezusa żyjącego w Najświętszej Eucharystii. Dzisiaj pragniemy też prosić Jezusa, by nawiedził nasze domy, by umocnił nasze rodziny w miłości i zgodzie, by dał nam łaskę dobrego i świętego życia, a tym, którzy stoją z dala od Boga i Jego miłości, by dał odczuć swoją dobroć i skłonił ich serca ku sobie i oto modlimy się też dzisiejszej w adoracji .

Więcej

Uroczystość Najświętszej Trójcy 27.V. 2018 r.
Dzisiaj świętujemy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kościół przypomina nam prawdę ,że jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca i Syna i Ducha Świętego . Kiedy czynimy znak krzyża świętego wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Od tego wyznania zaczynamy każdą modlitwę ,dzień pracę , a nawet posiłek . Bóg zaprasza nas dzisiaj byśmy zgłębiali Jego tajemnicę - nie tyle rozumem co kochającym sercem . Zaprasza nas ,byśmy oddawali Mu chwałę i cześć w naszej w codzienności. Módlmy się i za dzieci ,które przeżywają dziś swoją pierwszą Komunię św. Wspomnijmy też i naszą I Komunię i dziękujmy Jezusowi za przychodzenie do naszych serc.

Więcej

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20. V . 2018 r.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Na modlących się w Wieczerniku Apostołów wraz z Matką Najświętszą zstępuje Duch Święty wśród szumu wiatru i ognia . Najważniejszym znakiem obecności Ducha jest jednak wewnętrzna przemiana Apostołów. Przestają się bać. Drzwi Wieczernika otwierają się i Dobra Nowina o zbawieniu rozlewa się na cały świat, głoszona we wszystkich językach . Apostołowie, z gromady wystraszonych uczniów, stają się wspólnotą mężów pełnych mocy. Duch Święty wciąż działa w Kościele i w każdym z nas. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy Ducha Świętego o odnowę każdego i każdej z nas i o odnowę oblicza ziemi tej naszej polskiej ziemi ! A składką wspierajmy nasze parafialne prace

Więcej