Parafia Jastrzębie

 

Ostatnie ogłoszenia parafialne

I Niedziela Adwentu 3 .XII . 2017 r.
Z Bożą pomocą rozpoczynamy Adwent , a wraz z nim Nowy Rok Liturgiczny , podczas którego w sposób szczególny będziemy dawać świadectwo na­szej wiary pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym ” Adwent to czas radosne­go oczekiwania na święta Bożego Narodzenia - święta przyj­ścia Zbawiciela. Adwent to również czas , w którym powinniśmy przyjrzeć się naszemu życiu, któ­re jest nieustannym oczekiwaniem. Wciąż bowiem czekamy na spotkanie z Chrystusem, które dokona się na końcu czasów, kiedy nastąpi paruzja , by dać nam udział w szczęściu które Bóg przygotował tym ,którzy Go miłują, a które ani oko nie widziało, ani i ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć .Niech zatem Adwent będzie dla nas sposobnym czasem przygotowania się do udziału w tym szczęściu .

Więcej

XXXIV Niedziela Zwykła 26. XI . 2017 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Przeżywamy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to znak, ze kończy się kolejny rok liturgiczny, w którym przeżywaliśmy tajemnice naszego zbawienia i zabiegaliśmy o naszą świętość. Jezus chce królować w naszym życiu, aby nam pokazywać najlepszą drogę do królestwa niebieskiego. Tej drodze będziemy także przyglądać się podczas synodu diecezjalnego. Jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, tak i dziś trwamy w modlitwie o dobre przygotowanie tego wydarzenia i trwałe owoce dla naszego życia wiarą. Dzisiaj też uznajmy Chrystusa królem naszego życia naszych serc. Kto szczerze i świadomie powtarza w modlitwie „Ojcze nasz” słowa: „Przyjdź królestwo Twoje”, ten dokonuje intronizacji, godzi się na panowanie Boga w swoim życiu, chce naśladować królewski styl Chrystusa.

Więcej

XXXIII Niedziela Zwykła 19 .XI . 2017 r.
Liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas w sposób szczególny do odpowiedniego pomnażania swoich talentów, jakie każdy z nas otrzymał od Boga. Nie można ich zakopywać, ale powinny one służyć zarówno nam samym, jak i wspólnocie Kościoła, do której należymy. Niech zatem udział w tej Mszy św. pozwoli nam jeszcze lepiej dostrzec w nas to, co może służyć innym, i otworzy nasze serca na ich potrzeby. Przyjdźmy więc z pomocą naszej parafii ofiarą na składkę, a solidaryzując się też dziś z prześladowanymi za wiarę ofiarą do puszek.

Więcej

XXXII Niedziela Zwykła 12. XI . 2017 r.
Gromadząc się na niedzielnej Mszy Św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Jezus wzywa nas do czujności i gotowości na Jego przyjście bo nie wiemy, kiedy nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym może doprowadzić do tego, że kiedyś usłyszymy słowa Jezusa do nas skierowane: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Niech nasze uczestnictwo we Mszy św. będzie pełne wewnętrznego skupienia, rozmodlenia byśmy byli gotowi na Jego przyjście .

Więcej

XXXI Niedziela Zwykła 5. XI .
Jeszcze wciąż jesteśmy pod wrażeniem cmentarza . Jeszcze rozrzewnieniem wspominamy naszych bliskich , odwołanych do wieczności .Pociechą są dla nas słowa z Pisma św. mówiąc ,że Bóg nagrodzi każdy dobry czyn , każdy wdowi grosz Za wierność Bogu czeka i nas wieczne szczęście . Obyśmy wsparci łaską Ducha św. potrafili każdego dnia trwać wiernie przy Jezusie Chrystusie i Jego nauce i życiem potwierdzali miłość Boga do każdego człowieka. Dziś pragniemy w Tygodniu Modlitw za Zmarłych nieść modlitwy zmarłym i otoczyć ich w tym miesiącu. szczególnym wsparciem- modlitwą różańcową

Więcej