Parafia Jastrzębie

 

 

Parafia pw. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA w Jastrzębi

33-191 Jastrzębia tel.: 14 6512 0 17
e-mail: parafiajastrzebia@interia.pl


 


Serdecznie witamy na stronie internetowej wszystkich Parafian i Gości. Niech informacje oraz aktualności z życia parafii pomogą wszystkim radować się wspaniałym religijnym życiem naszej wspólnoty.

Kancelaria parafialna czynna w sprawach ważnych o każdej porze
Poza niedzielą i świętami każdego dnia :
rano od
7.30 do 9.00
wieczorem od 18.00 do 20.00
od 16.00 do 18.00 (zima)
Narzeczeni przyjmowani są najlepiej po Mszy św. wieczornej

 

Więcej w Kontaktach

Porządek nabożeństw w Parafii

 

OJCIEC ŚWIĘTY MÓWI DO NAS

Czwartek

„Martwi mnie, gdy widzę ludzi , którzy [...] się poddali, kiedy jeszcze nawet nie rozpoczęli gry. Widzę młodych idących ze smutną twarzą, tak jak gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni i nudni. Nudni, którzy zanudzają innych. To mi sprawia ból”.

Papież Franciszek, 28 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

„Jeśli jesteś słaby, jeśli upadasz, to popatrz trochę do góry, a tam jest ręka Jezusa, gotowa, która Ci powie «powstań, chodź». A jeśli jeszcze raz to zrobię? To samo. A jeśli jeszcze raz? To samo. A Piotr kiedyś pytał Pana «Panie, ile razy mam przebaczać?». «77 razy, czyli zawsze». Ręka Jezusa zawsze jest gotowa, by nas podnosić, kiedy upadamy. Czy to rozumiecie?

Papież Franciszek, 28 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

Piątek

„Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia. W obliczu zła, cierpienia, grzechu, jedyną możliwą odpowiedzią dla ucznia Jezusa jest dar z siebie...”

Papież Franciszek, 29 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

„Dzisiejszego wieczoru, drodzy młodzi, Pan ponownie zaprasza was, byście stawali się aktywnymi bohaterami służby; pragnie was uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości; chce, abyście byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla naszych czasów! Aby wypełnić tę misję, wskazuje On wam drogę osobistego zaangażowania i poświęcenia samych siebie: jest to Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia...”

Papież Franciszek, 29 lipca 2016, na krakowskich Błoniach

Sobota

„To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie, nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo, i to bardzo wysoka: tracimy wolność. Właśnie tutaj mamy do czynienia z wielkim paraliżem, kiedy zaczynamy myśleć, że szczęście jest synonimem wygody...”

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny”.

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości. Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Pragnie On twoich rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z tobą. Powiesz mi: Ojcze, ale mam swoje wielkie ograniczenia, jestem grzesznikiem, co mogę zrobić? Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa, patrzy na wszystko, co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje cię ku nowym horyzontom. Dlatego, przyjaciele, Jezus dziś ciebie zaprasza, wzywa cię, byś zostawił swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby historię, który naznaczyłby twoją historię i historię wielu ludzi”.

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości nie jako zagrożenia, lecz jako szansy: miejcie odwagę nauczyć nas, że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić mury!”

Papież Franciszek, 30 lipca 2016, na Campus Misericordiae

Niedziela

„Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie. Dla Jezusa – pokazuje to Ewangelia – nikt nie jest gorszy i daleki, nie ma człowieka bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy umiłowani i ważni: ty jesteś ważny! A Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz: w Jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego; dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą – liczysz się ty. W Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna”.

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją...”

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia”.

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Drodzy młodzi, nie wstydźcie się zanieść Mu wszystkiego, a zwłaszcza słabości, trudów i grzechów w Spowiedzi: On potrafi was zaskoczyć swoim przebaczeniem i pokojem. Nie bójcie się powiedzieć Mu „tak” z całym entuzjazmem serca, odpowiedzieć Mu wielkodusznie, pójść za Nim! Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia”.

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

„Jezus kieruje dziś do ciebie to samo zaproszenie: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży, rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w domu, bo od teraz to tam Jezus chce ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do twego domu, być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to Jemu podoba, aby to wszystko było Mu zaniesione w modlitwie!”

Papież Franciszek, 31 lipca 2016, na Campus Misericordiae

Ostatnie ogłoszenia parafialne

XXI Niedziela zwykła 21 sierpnia 2016 r.
Dzisiaj również Jezus gromadzi wszystkie narody w swoim Kościele, aby wszystkich ludzi obdarzyć łaską zbawienia. Również i nas zgromadził w tej świątyni i zaprasza do swojego stołu, aby ob¬ficie karmić nas swoim Słowem i Ciałem. Ten pokarm daje nam siłę do kroczenia Bożymi drogami w naszym życiu. Wdzięczni za dar spotkania z Chrystusem, za dar świętych chwil przeżywanych w Jego obecności i bliskości, otwórzmy nasze serca i umysły na Jego działanie i światło oraz złóżmy na ołtarzu wszystko, co nas raduje czy smuci, a ofiarami wesprzyjmy parafialne prace

Więcej

Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. 15 VIII 2016 r.
Świętujemy dziś radośnie z całym Kościołem chwalebne Wniebowzięcie Maryi. Wspominamy wielki tryumf Maryi nad złem. Świętujemy Jej wielkie wyniesienie do chwały nieba. Ta , która pokornie przyjęła Słowo Boże, dyskretnie towarzyszyła Chrystusowi w całym Jego ziemskim życiu, od zwiastowania, poprzez znalezienie w Świątyni, wesele w Kanie Galilejskiej, aż po mękę krzyżową - zostaje z duszą i ciałem wzięta do nieba, by obleczona w słońce i gwiazdy wskazywać nam drogę do swojego Syna, a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dlatego prośmy Maryję gorąco i serdecznie by nieustannie podtrzymywała nas w drodze do nieba , byśmy mogli dzielić z Nią radość wiecznego szczęścia .

Więcej

XX Niedziela Zwykła 14.VIII. 2016 r.
Utrudzeni pracą przychodzimy na spotkanie z Panem w Eucharystii - Mszy św. W świętowaniu niedzieli towarzyszy nam dziś zachęta Autora Listu do Hebrajczyków : „Patrzmy na Jezusa ,który w wierze nam przewodzi ją wydoskonala”. Echem tych słów jest postawa Ojca św. Franciszka ,który wzywa nas byśmy na nowo poznali Jezusa , ukochali Go , naśladowali w naszej codzienności i głosili Jego miłosierdzie . Pan bowiem zawsze przychodzi z pomocą każdemu, kto z wiarą przyzywa Jego pomocy . Módlmy się więc o Bożą pomoc dla nas jak i dla pielgrzymujących na Jasna Górę w naszej Tarnowskiej Pielgrzymce, a ofiarami na składkę wesprzyjmy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie .

Więcej

XIX Niedziela zwykła - Przemienienie Pańskie - odpust 7 sierpnia 2016 r.
Dziś świętujemy Przemienienia Pańskiego ,które było umocnieniem dla uczniów , oraz potwierdzeniem ,że Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym , którego mamy słuchać . Chrześcijanin to człowiek ,który słucha Boga i ciągle przemienia swoje serce . Podczas Mszy św. również będziemy świadkami przemieniania - chleb i wino przemieni się w Ciało i Krew Chrystusa. Niech udział w tej Mszy św. umocni nas do codziennych trudów, abyśmy stawali się podobni do Chrystusa.

Więcej

XVIII Niedziela Zwykła 31. VII.2016 r.
Są takie dni w których szczególnie widać uniwersalność wielkiej wspólnoty Kościoła .To dziś jest taki dzień . Oto dziś na podkrakowskich Polach Miłosierdzia młodzież z całego świata zebrała się aby wielbić jedynego Boga . Są to ludzie różnych kolorów skóry , różnych kultur i języków , połączeni wspólną wiarą , wspólnym doświadczeniem młodości a zgromadzeni wokół osoby papieża - zastępcy Chrystusa jednoczą się w jedną owczarnię. Można powiedzieć ,że dziś pod Krakowem bije serce Kościoła . Na mocy łaski miłosiernego Boga i my tu , w naszym parafialnym kościele , choć pozornie daleko od tamtego miejsca , również możemy w pełni poczuć się częścią tej wielkiej uniwersalnej wspólnoty Kościoła, wspólnoty Chrystusa . Zabierzmy więc P. Jezusa w naszą codzienność i podejmijmy wezwanie Biskupów do trzeźwości w nowym miesiącu ,by jak najlepiej przeżywać trudy i zadania , które nas czekają.

Więcej